Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Chính trị
Đảng bộ huyện Văn Chấn quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ năm, 16/3/2017 | 8:01:31 AM Google Twitter
YBĐT - Các cấp ủy đảng ở Văn Chấn đã và đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS Văn Chấn triển khai học tập chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ huyện Văn Chấn đang tập trung triển khai thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 14/11/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Đến thời điểm này, việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện đã được tổ chức xong. Các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm yêu cầu chất lượng, thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hơn thế, việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy đảm bảo cụ thể, chính xác, khách quan. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong huyện tự soi mình theo Nghị quyết để liên hệ, kiểm điểm và khắc phục - đồng chí Trần Văn Mộc bổ sung thêm.

Cùng với đó, Huyện ủy Văn Chấn đã tập trung đôn đốc các cấp ủy cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; kịp thời hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, từ cuối tháng 12/2016 đến trung tuần tháng 1/2017, có 57/57 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 7.570 đảng viên đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4. Các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc xây dựng chương trình hành động đảm bảo tiến độ, cơ bản bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Giàng A Đằng - Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng cho biết: “Thời gian qua, Đảng bộ xã đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm mạnh mẽ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, các cấp ủy Đảng tại địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Trong chương trình hành động đều đưa việc kiểm điểm, tự phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất - đồng chí Giàng A Đằng nói.

Đối với Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Văn Chấn, đồng chí Sầm Thị Minh Khuyên - Bí thư Chi bộ cho biết: Trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chi bộ đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như: một số ít viên chức có biểu hiện ngại đấu tranh, biểu hiện rõ nhất là ngại đổi mới phương pháp dạy học, phê bình, góp ý đồng nghiệp để cùng tiến bộ, tinh thần tự phê bình còn yếu dẫn tới công tác tự kiểm tra để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao chưa thường xuyên, một bộ phận đảng viên còn mang nặng tư tưởng hẹp hòi…

Sau khi quán triệt, học tập Nghị quyết, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã kịp thời chấn chỉnh bản thân mình, ổn định tư tưởng và mọi hoạt động đi vào nề nếp. 

Về một số khó khăn trong triển khai tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, theo đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy là trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị, địa phương chưa đều, nhất là ở vùng cao; năng lực, phương pháp trình bày của báo cáo viên hạn chế; tập hợp đảng viên ở một số xã vùng cao còn khó khăn.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trước hết, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Kế đến, xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện Nghị quyết.

Với quyết tâm cao, chủ động, tích cực vào cuộc của các tổ chức cơ sở đảng và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Văn Chấn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); từ đó, làm chuyển biến thực chất về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trần Minh

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group