Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Chính trị
Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khoá XVIII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
Cập nhật: Thứ hai, 10/4/2017 | 5:52:34 PM Google Twitter
YBĐT - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn  phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà.
Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

 >>> Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội;
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, nghị quyết thông qua các nội dung gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 2017; điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020; ban hành Đề án phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và ban hành Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2021.

Đây là những nội dung quan trọng, là cơ sở pháp lý rất cần thiết để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực từ UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các nghị quyết được thông qua đã đảm bảo thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tế và đảm bảo tính khả thi cao. Đặc biệt, các quy hoạch được chuẩn bị công phu, khoa học, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông và gắn kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch ngành, lĩnh vực, làm căn cứ để quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh, trình Chính phủ xem xét, phê chuẩn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các đề án, chính sách đã được HĐND tỉnh thông qua để sớm triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình năm 2017 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào kỳ họp giữa năm.

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, quý I năm 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện.

Kinh tế - xã hội ổn định và tiếp tục có bước phát triển khá so với cùng kỳ; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quản lý và phát triển xã hội được tăng cường. Các hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu của năm 2017. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh theo luật định vào tháng 7/2017 tới, tôi đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành, địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một, HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mà trọng tâm là tăng cường hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của từng đại biểu HĐND tỉnh trên lĩnh vực, địa bàn công tác để đề xuất hoặc tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, những khó khăn, bức xúc trong nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; chủ động chuẩn bị việc tiếp xúc cử tri theo hướng hiệu quả, thiết thực, tập trung về cơ sở, địa bàn dân cư, nơi còn nhiều khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời.

Hai, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) và Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong đó, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, các ngành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 mà trước mắt là mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

Bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, 10 công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển động mạnh, kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bản tỉnh; thực hiện có hiệu quả những chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của Chính phủ và HĐND tỉnh quyết định, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; triển khai tích cực những việc cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tập trung chuẩn bị chu đáo, tích cực để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong thời gian tới (là Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Yên Bái hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu luật định.

Ba, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền các cấp trong công tác; tăng cường nâng cao chất lượng giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những định hướng chiến lược phát triển của tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội và nhân dân trong tỉnh.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh; các phóng viên báo chí đã tới dự và đưa tin cho kỳ họp.

Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Xin kính chúc các đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn !

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group