Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Chấn
Cập nhật: Thứ sáu, 14/4/2017 | 1:24:55 PM Google Twitter

YBĐT - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 14/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Chấn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Chấn

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017, huyện Văn Chấn đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa đông xuân với diện tích 4.109 ha, trồng 2.094 ha ngô đông; sửa chữa 33 km đường liên thôn bản; thu ngân sách ước đạt 40 tỷ đồng, đạt 26% dự toán tỉnh giao. Văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả. An ninh - quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về xây dựng nông mới; hiệu quả từ các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; vấn đề thực hiện các đề án của tỉnh; quản lý lâm sản, khoáng sản; thu ngân sách và đầu tư cơ bản; vấn đề giảm nghèo, sắp xếp quy mô trường lớp; đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Cùng với đó, huyện Văn Chấn cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác của tỉnh 17 vấn đề như: xem xét các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xem xét, thu hồi một số diện tích rừng và đất rừng đã giao cho các công ty quản lý, sử dụng nhưng hiệu quả thấp để huyện thực hiện giao khoán cho các hộ dân; đề nghị triển khai Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các bãi rác thải...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trả lời những kiến nghị, đề xuất của huyện trong phạm vi cho phép.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Chấn.

Phát biểu tại làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chúc mừng những kết quả mà Văn Chấn đã đạt được, trong đó huyện đã chủ động triển khai đồng loạt các mô hình phát triển kinh tế, bước đầu cho kết quả tốt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần tập hợp và đánh giá lại các loại mô hình, trong đó đánh giá giá trị, hiệu quả thu được để làm căn cứ nhân rộng ở các địa phương.

Huyện cần chú trọng thành lập các tổ hợp, hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân; rà soát lại các máy chế biến chè, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là trên lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao; có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nắm chắc tình hình lao động nông thôn, có giải pháp kịp thời để khắc phục tình trạng xuất cảnh trái phép...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đạt được trong năm 2016 và quý I/2017.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, huyện Văn Chấn đã có nhiều điểm mới như  phát triển kinh tế có bước chuyển động tốt, giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá; nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; mở rộng được nhiều vùng sản xuất theo hướng hàng hóa như: lúa chất lượng cao, ngô, cam, phát triển vùng quế, bước đầu xây dựng gạo Văn Chấn, xây dựng được nhãn hiệu cam Văn Chấn; triển khai đồng bộ xây dựng nông thôn mới; cải thiện được môi trường đầu tư, kinh doanh; thu ngân sách có bước tiến vượt bậc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà huyện Văn Chấn còn gặp phải như: chưa có nhiều đổi mới về tư duy, hành động trong phát triển kinh tế, xã hội; một số cán bộ tư duy chậm đổi mới, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; kinh tế phát triển chưa đồng bộ; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là quản lý xã hội, tài nguyên, khoáng sản, đất đai; công tác đào tạo nghề chưa cao; chưa khai thác hết các thế mạnh về văn hóa; an ninh chính trị, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huyện Văn Chấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: phải đảm bảo được sự phát triển đồng bộ, hài hòa giữa phát triển nhanh, toàn diện theo hướng phát triển mạnh, giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với cơ cấu lao động; đầu tư hạ tầng giao thông tạo được sự kết nối; thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, cách làm trong đội ngũ cán bộ theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đối với công tác xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Có giải pháp khắc phục tình trạng với những chi bộ không bền vững; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể của huyện và hoàn chỉnh điều chỉnh thị trấn, thị tứ; tổng rà soát lại tất cả các loại đất, nhất là đất rừng để xác định được hiện trạng của đất rừng hiện nay.

Các địa phương trong huyện cần khuyến khích phát triển cây ăn quả có múi, đưa các loại giống mới vào canh tác; xây dựng được thương hiệu cam Văn Chấn; tiếp tục duy trì diện tích chè hiện có, lên phương án cải tạo chè già cỗi kém hiệu quả; đẩy mạnh diện tích trồng quế, tre măng Bát độ, phát triển mạnh gạo Văn Chấn; tập trung mạnh việc tăng đàn gia súc.

Mở rộng diện tích chè Shan vùng cao, gắn với thương hiệu và thị trường tiêu thụ; tăng cường công tác quản lý rừng, kiên quyết đóng cửa rừng; tập trung cả hệ thống chính trị cho việc xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao thu nhập, mức sống cho nhân dân; khuyến khích phong trào khởi nghiệp trên địa bàn, chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng bền vững.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước, nhất là vấn đề thu ngân sách; chi ngân sách phải đúng quy định; đa dạng các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời cần có các giải pháp thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là quản lý xã hội, tài nguyên, khoáng sản, đất đai; an ninh chính trị, an ninh tôn giáo.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện cần tập trung chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đẩy nhanh tiến độ ở những nơi có thể xây dựng được trường bán trú, thực hiện tốt Đề án sắp xếp trường lớp học; thay đổi tư duy đào tạo nghề cho nhân dân, phối hợp với các doanh nghiệp để giúp lao động có việc làm thường xuyên.

Các địa phương trong huyện cần nâng cao chuẩn quốc gia về giáo dục, y tế, văn hóa; quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm ở nông thôn; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; làm tốt hơn nữa công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền; tập trung quản lý tốt việc xuất cảnh trái phép; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại; quản lý tốt an ninh mạng, an ninh nông thôn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời và làm rõ những vấn đề mà huyện Văn Chấn kiến nghị, đề xuất.

Văn Tuấn - Quyết Thắng

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group