Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Chính trị
Lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri
Cập nhật: Thứ ba, 18/4/2017 | 6:32:05 AM Google Twitter
YBĐT - Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã chất vấn lãnh đạo Sở Nội vụ một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Ông Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời như sau:
Ông Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ.

* Cử tri ở các xã vùng III (vùng ĐBKK) của huyện Lục Yên phản ánh: Vừa qua, Sở Tài chính yêu cầu huyện rà soát lại các đối tượng đã được nhận chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Sau khi rà soát đã loại các đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hợp đồng trong biên chế) ra khỏi danh sách và yêu cầu huyện phải truy thu số tiền phụ cấp thu hút đối với đối tượng làm hợp đồng trên, trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực đến hết năm 2015.

Tuy nhiên, cử tri cho rằng, yêu cầu của Sở Tài chính như vậy là chưa hợp lý, vì số lao động hợp đồng đó đã được Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định kỹ lưỡng, địa phương chỉ thực hiện chi trả chế độ theo đúng danh sách đã được cấp có thẩm quyền thẩm định. Vậy đề nghị  ông Giám đốc Sở Nội vụ cho biết ý kiến:

- Khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Sở Nội vụ có văn bản cụ thể hóa hướng dẫn các địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng không?

- Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, ông cho biết hướng giải quyết việc này như thế nào?

Ông Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời như sau:

Ngay sau khi Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo số 2017/UBND-NC ngày 23/9/2011 về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV- BTC, trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, tổng hợp kết quả theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2010/TTLT-BNV-BTC.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành tại văn bản số 1361/SNV-STC ngày 09/11/2011, của Sở Nội vụ - Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2010/TTLT-BNV- BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, gửi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong đó, về phần báo cáo thẩm định, xét duyệt tại mục b nêu rõ: Các cơ quan quản lý cấp trả trực tiếp; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp danh sách gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính xét duyệt.

Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 08/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính:

a) Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm xét duyệt và lập dự toán kinh phí cho đối tượng theo Biểu số 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp ngân sách hiện hành (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

b) Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này (sau đây gọi tắt là Biểu số 3) gửi Sở Tài chính.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm theo Biểu số 3 trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định”.

Trong quá trình thực hiện có nhiều ý kiến phản ánh về việc đối tượng không nhận được kinh phí theo đúng quy định. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Nội vụ đã trực tiếp có văn bản trả lời giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân, đồng thời ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị để đôn đốc, rà soát tổng họp, báo cáo đối tượng được hưởng chính sách như các văn bản: số 967/SNV-CCVC ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ; số 06/SNV-CCVC ngày 07 tháng 01 năm 2016 về việc rà soát thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ; 202/SNV-CCVC ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc khẩn trương rà soát thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với lao động hợp đồng thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP là hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đã được xếp lương theo quy định tại các văn bản nêu trong khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC.

Theo đó, đối tượng lao động hợp đồng chưa được xếp lương theo quy định tại các văn bản nêu tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC không thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Như vậy, nếu không thuộc đối tượng hưởng chính sách thì phải thực hiện truy thu lại số tiền đã hưởng và yêu cầu của Sở Tài chính là hợp lý và đúng quy định.

Để triển khai thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh kịp thời và đầy đủ cần phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp chi trả lương không nên đẩy trách nhiệm cho cơ quan tổng hợp, thẩm định chính sách; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tại các cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý các sai phạm theo đúng quy định.

Đức Toàn (ghi)

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group