Trạm Tấu thực hiện Nghị quyết 18 và 19: Đảng bộ quyết tâm, nhân dân tin tưởng

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/5/2018 | 8:45:54 AM

YênBái - YBĐT - Đến nay, huyện Trạm Tấu đã sáp nhập xong Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện từ ngày 1/1/2018. Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện từ ngày 15/3/2018…

Hội nghị triển khai thực hiện Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện đến cán bộ, đảng viên các đơn vị liên quan của huyện Trạm Tâu.
Hội nghị triển khai thực hiện Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện đến cán bộ, đảng viên các đơn vị liên quan của huyện Trạm Tâu.


Tuy là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái, song Đảng bộ huyện Trạm Tấu lại là một trong những đơn vị triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khá bài bản, góp phần xây dựng Đảng và củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Có mặt tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu - đơn vị có quyết định thành lập từ ngày 1/1/2018 dựa trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, điều mà chúng tôi nhận thấy là một "guồng quay” đoàn kết, thống nhất ý chí từ cấp lãnh đạo cho đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên.
 
Ngay khi được thành lập, để công việc được triển khai hiệu quả, Ban Giám đốc Trung tâm đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên năng lực, sở trường của từng đồng chí ở từng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Cụ thể, thành lập 4 tổ gồm: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổ Kỹ thuật và Tổ Phóng viên, thông tin lưu động. Các tổ này hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của đồng chí phó giám đốc Trung tâm. Với biên chế 24 đồng chí, một giám đốc và 3 phó giám đốc, như vậy, đã giảm tổ chức lãnh đạo 4 người, đầu mối công việc được tinh gọn, hợp lý trong các nhiệm vụ tương đồng.
 
Đồng chí Đỗ Chí Công - Giám đốc Trung tâm cho biết: "Khi nhận công việc mới, tôi thấy vừa là vinh dự, nhưng cũng vừa đòi hỏi trách nhiệm rất cao. Người lãnh đạo ở đây phải thực sự tâm huyết, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tôi cũng không thấy bất ngờ bởi trước đây đã từng làm công tác tổng hợp bên Văn phòng Huyện ủy nên cũng khá quen và bắt nhịp nhanh. Đến nay, mọi người đều tin tưởng, yên tâm công tác và hỗ trợ nhau tốt nhất trong việc chuyên môn”.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các địa phương hiện nay hoạt động khá hiệu quả. Đồng thời, theo quy định, nội dung, chương trình đào tạo của các trung tâm bồi dường chính trị đều thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của ban tuyên giáo.
 
Do vậy, việc trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị sẽ tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành. Mọi việc đều có sự chỉ đạo trực tiếp của ban tuyên giáo, giảm đường tầng nấc, trung tâm bồi dưỡng chính trị không phải mất thời gian thực hiện thủ tục "xin”, "chờ” ý kiến của ban tuyên giáo như trước đây…
 
Theo đó, ngày 15/3/2018, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã tiến hành thực hiện thống nhất chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XII.
 
Bà Lê Thị Thắm - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trạm Tấu cho biết: "Việc kiêm nhiệm rất thuận lợi trong thực hiện chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên… Đây cũng là một mảng của Ban Tuyên giáo, do vậy không có gì trở ngại. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp quán xuyến việc chỉ đạo, điều hành tại Trung tâm, do đó, cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Theo Quyết định số 548 của UBND tỉnh Yên Bái về việc chuyển giao nguyên trạng các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý. Sau khi tiếp nhận các Trạm, các huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện.
 
Ông Phan Tuấn Ngọc - Bí thư Chi bộ Sự nghiệp Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết: "Đến nay, chúng tôi đã xây dựng xong Đề án dự thảo thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Do được học tập, quán triệt nên tâm lý cán bộ, đảng viên, nhân viên khá ổn định, không có xáo trộn. Khi được tỉnh phê duyệt và huyện chỉ đạo thực hiện là mọi việc sẽ được triển khai hợp lý, hiệu quả theo đúng định hướng”.
 
Qua trao đổi, cũng như tham khảo Đề án dự thảo về thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chúng tôi nhận thấy Đề án được xây dựng khá công phu, có mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các bước triển khai thực hiện bài bản, khoa học. Việc sáp nhập sẽ giảm sự chồng chéo một số nhiệm vụ có nội dung tương đồng và từ 3 đầu mối của 3 đơn vị xuống còn 1 đầu mối sẽ tạo sự thống nhất, điều hành công việc, bộ máy trở nên tinh gọn, sắp xếp vị trí, việc làm cụ thể hơn…

Thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 72 và Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và 19, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch số 52 và số 53 về việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 triển khai đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các cơ sở Đảng, báo cáo viên cấp huyện, tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo các cơ sở đảng tiến hành học tập triển khai Nghị quyết một cách toàn diện đến đảng viên, nhân dân trong huyện. 

Đảng bộ huyện đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và 19 do đồng chí Bí thư Huyện ủy là Trưởng ban; xây dựng quy định, chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên trong triển khai thực hiện; thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo…
 
Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: "Trạm Tấu đã và đang triển khai, thực hiện có hiệu quả, hiệu lực Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến toàn đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện. Có được kết quả đó là do Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết; toàn Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng, thống nhất, đoàn kết cao…”.
 
Đến nay, huyện Trạm Tấu đã sáp nhập xong Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện từ ngày 1/1/2018. Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện từ ngày 15/3/2018…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Xa - Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Tờ trình xin ý kiến vào 4 dự thảo Đề án về thực hiện Nghị quyết số 18, Đảng bộ huyện đã tiến hành họp Ban Chấp hành, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo đúng lộ trình”.
 
4 đề án dự thảo gồm: Đề án hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện; Đề án hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện; Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Đề án xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đã được huyện Trạm Tấu xác định: đối với Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện sẽ tiến hành họp do đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì và các văn phòng có liên quan, từ đó tham mưu với Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dựa trên Đề án hướng dẫn của Tỉnh ủy mà xây dựng sao cho phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Sau khi hoàn thiện Đề án, huyện sẽ trình Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo.
 
Đề án xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tương tự như trên và trình Tỉnh ủy trước 30/6/2018. Đối với Đề án hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện; Ban Kiểm tra và Thanh tra cấp huyện sẽ dựa vào kết quả làm điểm của các đơn vị đã được Tỉnh ủy chỉ đạo, sau đó sẽ học tập và xây dựng theo đúng lộ trình của Tỉnh ủy chỉ đạo.

Được biết, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ hoàn thành trước tháng 6/2018 gắn với triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục tình trạng trưởng thôn, bản, tổ dân phố chưa phải là đảng viên; tiếp tục rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án ở địa phương (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019); rà soát, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để giảm số lượng cấp phó, cấp phòng, ban, cơ sở thuộc UBND cấp huyện; chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Ban Quản lý các dịch vụ công cộng huyện sang mô hình doanh nghiệp…

Ngọc Sơn

  •  
Các tin khác

Sau khi đi kiểm tra, đánh giá thực địa vào sáng qua - 22/3, sáng nay- 23/3, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan cùng 2 địa phương là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra các phương án để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 22/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục phát huy lợi thế, có kế hoạch và giải pháp cụ thể trong phát triển các sản phẩm chủ lực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục