Yên Bái triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2018 | 5:31:18 PM

YênBái - YBĐT- Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các đề án hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn sáp nhập các đơn vị, trung tâm theo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá, cho ý kiến vào dự thảo các đề án hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị, trung tâm, sở, ngành, huyện, thị, thành ủy. 

Theo đó, với  tinh thần chung sẽ giảm 10% các phòng ban đầu mối đối với Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND; hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; giảm 12% đầu mối trực thuộc thành 1 văn phòng và 2 ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Đề án sắp xếp, giảm đầu mối trực thuộc khối MTTQ và các đoàn thể  từ tỉnh đến cơ sở.

Từ ngày 1/7/2018 sẽ sáp nhập Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh theo Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và có lộ trình thực hiện việc sát nhập ba Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng UBND tỉnh vào năm 2019. 

Đối với Đề án chuyển Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý và hợp nhất Trạm Khuyến nông huyện thành một đơn vị, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã) hoặc về Phòng Nông nghiệp (đối với các huyện). Theo lộ trình đến năm 2021, cấp phường không bố trí cán bộ khuyến nông; trong giai đoạn 2018 - 2019, tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ sẽ sắp xếp 3 phường có 1 cán bộ khuyến nông; đối với cấp huyện đảm bảo đủ số lượng cán bộ khuyến nông ở các xã, trừ thị trấn. 

Đối với việc sắp xếp lại, kiện toàn các Ban Quản lý rừng phòng hộ, sẽ xác định rõ cơ sở vật chất và số lượng hợp đồng ngoài không đủ điều kiện để có phương án sắp xếp. 

 

Đồng chí Hà Đức Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho ý kiến vào các Đề án. 

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, sẽ rà soát, đánh giá năng lực đối với các ban Quản lý và đề xuất luân chuyển, thay thế trưởng, phó ban không đủ trình độ năng lực, chuyên môn; xây dựng Đề án khung về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của Ban Quản lý, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, đồng thời cơ cấu lại người lao động, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện. 

Thực hiện các đề án: Sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên- môi trường và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Kỹ thuật, công nghệ thông tin tài nguyên - môi trường; sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công  nghệ.

Giải thể theo lộ trình đến năm 2021 đối với Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật thuộc Sở Giáo dục- Đào tạo; sáp nhập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp với Trung tâm Xúc tiến thương mại thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế; chuyển nhiệm vụ giám định y khoa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; giải thể Trung tâm Giám định y khoa; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế cấp huyện thành Trung tâm Y tế cấp huyện; hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Thông tin với Đoàn Nghệ thuật tỉnh, sẽ bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm, giảm các phòng chức năng và chỉ tiêu biên chế, bố trí, sắp xếp cán bộ dôi dư một cách hợp lý.

Đối với phương án chấm dứt các hợp đồng lao động không đúng quy định trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã, cơ quan, đơn vị nào tiến hành ký hợp đồng lao động thì cơ quan đó tự chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đối tượng hợp đồng từ 1/10/2014 đến nay. Thủ trưởng các cơ quan báo cáo chi tiết việc thực hiện hợp đồng và có phương án giải quyết, không gây bức xúc; xem xét, nghiên cứu tổng thể chỉ tiêu biên chế và căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm để có phương án tổ chức thi công chức.Thống nhất cao với các dự thảo đề án thông qua Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa sớm hoàn thiện các đề án để trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua. 

Để chuẩn bị cho việc kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương đối với Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong tháng 6/2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bộ phận Văn phòng phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng báo cáo chi tiết tính đến thời điểm 30/5/2018. Đồng thời hoàn thành các đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND; hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội… và chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các đề án trên.

Đức Toàn

  •  
Các tin khác

Nhân dịp đầu xuân mới, chiều 19/2, đoàn lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học.

Chiều 19/2, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị thảo luận, thống nhất các nội dung, chương trình phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị ký kết tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. 

Đồng chí Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn -Tư lệnh Quân khu kết luận kiểm tra giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh.

Chiều 19/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2, do Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2019 tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 là "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Để làm rõ hơn những nội dung học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 của tỉnh Yên Bái,  phóng viên Báo Yên Bái điện tử đã có cuộc  trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục