Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/5/2018 | 1:13:06 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 16/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức điểm cầu trực tuyến dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh. 

Ngoài ra có 900 đại biểu ở 8 điểm cầu trực tuyến các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh đã dự Hội nghị.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc ở nhiều địa phương, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng. 

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã góp phần làm cho vai trò, vị thế, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả nước, trên trường quốc tế và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

Tại Yên Bái, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

Qua việc triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội  viên.Toàn cảnh Hội nghị.

Đến nay, ở cấp tỉnh, cả 13/13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đăng ký 14 mô hình với gần 200 tập thể và gần 100 cá nhân.đăng ký điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có hàng trăm tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện ở cấp huyện. 

Một số cấp ủy, đơn vị đã có nhiều giải pháp, nhiều việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh cho thế hệ trẻ. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã góp phần quan trọng, tích cực vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị 05 của các địa phương, đơn vị.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần quan tâm và phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được và tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và tính lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Cấp ủy và lãnh đạo các địa phương xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa vào chương trình công tác của tập thể, cá nhân, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với 2 nội dung quan trọng: phát động phong trào thực hành tiết kiệm và phong trào về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu làm tốt trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện, nêu cao lợi ích của nhân dân; cấp ủy cần tăng cường công tác chỉ đạo trong việc tuyên truyền, tiếp tục đổi mới thông tin hình thức và giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng pháp luật của Nhà nước với những cán bộ, đảng viên có sai phạm. 

Các kiến nghị của đại biểu sẽ được Ban Bí thư ghi nhận, tiếp thu tổng hợp chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho địa phương và cơ sở, đồng thời cũng bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Minh Huyền - Đức Toàn

  •  
Các tin khác

Chiều 18/4, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Văn Yên.

Sáng 18/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Yên Bái.

Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái tham gia lớp cập nhật kiến thức.

Sáng 18/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lớp cập nhật kiến thức về chính sách đối ngoại và lễ tân ngoại giao cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục