Yên Bái: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/6/2018 | 11:44:52 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 9/6, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), biểu dương, tôn vinh 70 điển hình tiên tiến tiêu biểu, trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 
Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, cùng 70 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnhĐỗ Đức Duy trình bày nêu rõ: Cách đây tròn 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho "người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 70 năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, đã phấn đấu nỗ lực để đóng góp sức người, sức của vào thành công chung của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng theo chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử; tiêu biểu như phong trào "Tuần lễ vàng”, phong trào "Xóa nạn mù chữ, diệt giặc dốt”, được các cấp trong tỉnh triển khai tích cực. 

Hưởng ứng phong trào thi đua tăng gia sản xuất, chiến đấu giỏi, hành vạn người con của quê hương Yên Bái đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu trên mọi miền Tổ quốc; trong khi đó, những người ở hậu phương ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần kiến thiết xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm qua, chất lượng các phong trào thi đua của tỉnh ngày càng được nâng lên, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Điển hình là phong trào thi đua "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh", xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... 

Các phong trào thi đua là động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình như: thầy giáo Nguyễn Duy Thanh - đảng viên, Nhà giáo ưu tú, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Văn Chấn; ông Đinh Văn Kim- xã Đại Phác, huyện Văn Yên, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới... 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, hình thức thi đua phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng kế hoạch, có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng để khen thưởng kịp thời, công tâm khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, là động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó với quần chúng và các phong trào thi đua để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác thi đua -  khen thưởng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và 70 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Nhật Tân- Chánh Thanh tra tỉnh đã có thành tích xuất sắc từ năm 2013 đến năm 2017.Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến.

Đức Toàn - Mạnh Cường

  •  
Các tin khác

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 22/1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, chúc tết, tặng quà và kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Văn Chấn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành nội chính phải ‘gác gôn’ cho Đảng, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Sáng 22/1, đoàn công tác do đồng chí Hầu A Lềnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh và các hộ nghèo tại huyện Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục