Đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2018 | 6:15:24 PM

YênBái - YBĐT - Xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh Yên Bái xác định là một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ.

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/7 vừa qua đã thông qua Tờ trình về dự thảo Đề án "Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. 

Đây là một chủ trương lớn nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, đáp ứng việc lựa chọn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới cũng là một bước cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về công tác cán bộ. Sau đây là một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

Thanh Chi - Mạnh Cường

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng là bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của cấp ủy. Chỉ khi mỗi cấp ủy đưa ra được chương trình hành động thỏa đáng, đúng tinh thần nghị quyết, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị thì nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào đời sống.

Chiều 18/2, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 14/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đến nay, 100% người dân ở thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (Văn Chấn) đã xây dựng được chuồng trại xa nhà ở, bảo đảm môi trường sống.

Đời sống tinh thần của người dân thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (Văn Chấn) đã có nhiều khởi sắc khi mà 2 hủ tục lớn được xóa bỏ. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục