Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/8/2018 | 5:46:13 PM

YênBái - YBĐT - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đổi mới, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
- Thưa các đồng chí đại biểu tham dự Kỳ họp,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đổi mới, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết trình Kỳ họp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin khái quát một số nội dung chủ yếu như sau:

1- HĐND thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2018, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chủ đề hành động của năm, vượt lên những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt kết tích cực: 

Cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; năng suất, sản lượng sản xuất nông nghiệp tăng cao; sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi tích cực; dịch vụ - thương mại phát triển khá; kết cấu hạ tầng được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được tăng cường. Đặc biệt trong gần 2 tuần qua, tỉnh ta đã tích cực, tập trung khắc phục thiệt hại của thiên tai, mưa lũ, bước đầu đảm bảo đời sống nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có tiến bộ, tuân thủ quy định pháp luật, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Tuy nhiên, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những mặt còn bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND và UBND các cấp trong thời vừa qua; chúng ta cần sớm khắc phục trong thời gian tới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, bất cập nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.


- Thưa các vị đại biểu,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 là rất lớn, nhất là trước tình hình thiên tai, mưa bão diễn biến tiêu cực, dồn dập, khó lường. Với quyết tâm chính trị cao, HĐND tỉnh thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh. 

Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát chủ đề của năm 2018, các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của HĐND tỉnh vừa thông qua; yêu cầu các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cao để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, tiếp tục tập trung mọi điều kiện hỗ trợ nhân dân khắc phục về nhà ở, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua. Đồng thời chủ động phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, tích cực trước nguy cơ mưa lũ đang diễn biến rất nguy hiểm, giảm thiểu tối đa tổn thất, thiệt hại do thiên tai.

Tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp này gắn với các nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 một cách kỹ lưỡng, phù hợp và đảm bảm bảo đáp ứng yêu cầu, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020.

2 - HĐND tỉnh thống nhất thông qua các nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời tiếp tục bám sát chương trình làm việc năm 2018 để phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, định hướng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, nhất là Nghị quyết ban hành một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và công dân; báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc, tập hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, chúng ta đã kiện toàn bổ sung 01 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề nghị đồng chí cùng các ủy viên UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho.

- Thưa toàn thể các đồng chí,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đại biểu, khách quý; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã tới dự và đưa tin góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN QUAN

  •  
Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Argentina Mauricio Macri duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 19-21/2.

Sáng 22/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Sáng 22/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018; xét duyệt thành tích đề nghị khen thưởng bậc cao và các danh hiệu cờ thi đua của UBND tỉnh, cờ thi đua của Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy cơ bản tinh gọn, hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, kinh phí tiết kiệm do thực hiện việc tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2018 ở Yên Bái vào khoảng 925 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục