Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/8/2018 | 5:12:03 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; Hoàng Văn Thuyên – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị.

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ ở cơ sở, 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai quán triệt, học tập, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC đối với các loại hình cơ sở; kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...


Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tới việc đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, các buổi tiếp công dân của chính quyền, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở khu dân cư. 

Các xã, phường, thị trấn đã làm tốt việc gắn kết công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Các cơ quan, đơn vị đã  phát huy dân chủ trong hoạt động, thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc tại trụ sở làm việc và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan giúp công dân và các tổ chức được biết... 

Việc thực hiện QCDC đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Những tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong đó có cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong phục vụ nhân dân; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời dứt điểm các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp.
 
P.V

  •  
Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Argentina Mauricio Macri duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 19-21/2.

Sáng 22/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Sáng 22/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018; xét duyệt thành tích đề nghị khen thưởng bậc cao và các danh hiệu cờ thi đua của UBND tỉnh, cờ thi đua của Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy cơ bản tinh gọn, hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, kinh phí tiết kiệm do thực hiện việc tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2018 ở Yên Bái vào khoảng 925 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục