Đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Bái - Bài 3: Thành công nhờ đồng thuận

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 8:08:19 AM

YBĐT - Phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sắp xếp cán bộ đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đến nay, Yên Bái đã cơ bản đảm bảo số lượng cán bộ lãnh đạo sau sắp xếp theo Đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt là 843 cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả.
Các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả.

 
Tinh giản biên chế (TGBC) là vấn đề không mới nhưng lại khó, rất nhạy cảm không riêng ở Yên Bái mà ở tất cả các địa phương trong cả nước. Song, với quyết tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất trong hành động, đồng thuận và nhân văn trong cách làm, nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch và nguyên tắc "dễ làm trước, khó làm sau", "làm thí điểm trước, nhân rộng sau"; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, trong 2 năm 2016, 2017 và 7 tháng năm 2018, tỉnh đã TGBC được 3.703 biên chế, bằng 13,92% so với số biên chế được giao năm 2015.
 
Trong đó, tinh giản 522 biên chế công chức; 3.181 biên chế viên chức; cắt giảm được 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã. Cụ thể, TGBC theo Nghị định số 108 của Chính phủ là 802 người; nghỉ hưu, thôi việc theo quy định và TGBC theo lộ trình đến năm 2021 là 1.604 người.
 
Những con số đó cho thấy, việc thực hiện TGBC và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) ở Yên Bái đã và đang được triển khai thống nhất, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Các chế độ, chính sách đối với CCVC, người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
 
Tỉnh đã chú trọng việc bố trí cán bộ lãnh đạo, cán bộ, CCVC, người lao động dôi dư sau sắp xếp đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng quy trình, quy định, lựa chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất vào các vị trí công việc. Đồng thời, bố trí cán bộ dôi dư "hợp tình, hợp lý", không phát sinh phức tạp hay tình trạng đơn thư khiếu kiện.
 

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết của Hội nghị về công tác cán bộ.

Phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sắp xếp cán bộ đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đến nay, Yên Bái đã cơ bản đảm bảo số lượng cán bộ lãnh đạo sau sắp xếp theo Đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt là 843 cán bộ lãnh đạo, quản lý (321 cấp trưởng, 522 cấp phó) các đơn vị, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo và phù hợp với điều kiện cán bộ của địa phương, đơn vị.
 
Đối với các cơ quan tổ chức - nội vụ, kiểm tra - thanh tra cấp huyện, lãnh đạo gồm thủ trưởng là ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức cấp ủy (hoặc chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy) và 2 phó thủ trưởng. Lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gồm trưởng khối là ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; các phó trưởng khối là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và 1 phó chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện. Lãnh đạo cơ quan văn phòng cấp ủy - chính quyền cấp huyện gồm chánh văn phòng là huyện ủy viên đồng thời là thành viên UBND cấp huyện và 3 phó chánh văn phòng. 
 
Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện hỗ trợ cho đi đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí công việc khác phù hợp đối với 1.630 viên chức sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp với sự nhất trí, đồng thuận cao của các viên chức.
 
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, CCVC trong việc thực thi công vụ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh đã thành lập, đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động từ ngày 8/6/2018 và chỉ đạo xây dựng đề án thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện tại 9/9 huyện, thị, thành phố theo đúng tinh thần Nghị định số 61 của Chính phủ về "Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)". Trong đó, bố trí luôn biên chế chuyên trách tại cơ quan văn phòng cấp ủy - chính quyền cấp huyện sau sáp nhập và kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, thống nhất, đảm bảo liên thông với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

Trong quý IV năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 72 và Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy và Chương trình làm việc năm 2018 của BCĐ thực hiện Nghị quyết 18, 19 của tỉnh.
 
Trong đó, khuyến khích các địa phương còn lại thực hiện đồng bộ Đề án hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra; nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ ở cấp huyện, tạo sự thống nhất về mô hình tổ chức, bộ máy và thực hiện nhiệm vụ trong toàn tỉnh; tiếp tục nghiên cứu xây dựng để triển khai thực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng UBND tỉnh; triển khai thực hiện phương án giảm số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị hợp nhất, sáp nhập đảm bảo đúng quy định; chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã; thực hiện việc sắp xếp, tinh giản đối với các chức danh: kế toán, lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng.
 
 
Tinh giản biên chế gắn với cải cách hành chính sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên kiểm tra công tác phục vụ người dân ở bộ phận một cửa. (Ảnh: T.L)
 
Nghiên cứu thực hiện thí điểm việc thi tuyển một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Tiếp tục rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố ở các huyện, thành phố còn lại và triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo quy mô diện tích và dân số theo quy định.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của CCVC, phát huy vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
Phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và sớm đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đi vào hoạt động từ 1/1/2019; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cải cách TTHC trong Đảng…

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tăng tối thiểu 8 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 4 - 5 bậc so với năm 2017, vươn lên vị trí tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác

Sau khi đi kiểm tra, đánh giá thực địa vào sáng qua - 22/3, sáng nay- 23/3, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan cùng 2 địa phương là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra các phương án để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 22/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục phát huy lợi thế, có kế hoạch và giải pháp cụ thể trong phát triển các sản phẩm chủ lực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục