UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm:

Tập trung quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2018 | 11:58:06 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 5/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song trong 9 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng khá. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như: tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 306 nghìn tấn, bằng 102,1% kế hoạch, tăng 0,14% so với cùng kỳ năm 2017; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng khá so cùng kỳ năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 25,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, mặc dù ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ song vẫn ước đạt 1.709 tỷ đồng, bằng 77,1% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn vốn đầu tư công được phân khai sớm, kịp thời, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đã hoàn thành 5 công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là hai công trình cầu Tuần Quán và cầu Bách Lẫm…

Công tác thu hút đầu tư có nhiều điểm nhấn, thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược khảo sát, tìm hiểu để thực hiện các dự án quy mô tại tỉnh; khởi công, khánh thành một số dự án lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức. Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả.

Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ kết quả, các mục tiêu, chỉ tiêu còn hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 tỉnh đề ra. Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp tạo chuyển biến rõ nét, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế; quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển. Các chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế- xã hội cơ bản đạt và vượt 2/3 kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đã nêu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, đến nay chuyển biến chưa rõ nét. Đó là, tính chủ động, chất lượng tham mưu của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao còn chậm, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đạt thấp so với kế hoạch 9 tháng Cụ thể  như: tiến độ xây dựng nông thôn mới của một số địa phương (kết thúc 9 tháng mới đạt 05/12 xã). Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đến 30/9/2018 mới đạt 52,9%; một số chỉ tiêu chưa đạt 75% kế hoạch năm: sản lượng chè búp tươi (72,7%), giá trị sản xuất công nghiệp (71,9%), tổng vốn đầu tư phát triển (70,7%). 

Cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chuyển biến chưa rõ nét. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nhất là an ninh trên mạng xã hội, tội phạm ma túy, các hoạt động có tính chất xã hội đen, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, chặt phá rừng... Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành và các địa phương cần bám sát chủ đề công tác của năm, Nghị quyết 01/NQ-CP, các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu theo nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao quý IV và cả năm 2018; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức phát động phong trào thi đua "nước rút" 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2018.
Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp; tiến độ xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm. Tập trung gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2018 (giá so sánh 2010) đạt khoảng 10.300 tỷ đồng (vượt 8,4% kế hoạch năm). Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp, các ngành cần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2018; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2018, phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách năm với số thu trên 2.900 tỷ đồng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường; hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018 của Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; làm tốt công tác thông tin, đối ngoại và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đức Toàn

  •  
Các tin khác

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay - 20/6, Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII tiến hành chia tổ thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật đại diện nhóm tác giả thuộc báo điện tử VietnamPlus nhận giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ 12 năm 2017.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng, việc phát triển theo hướng đa phương tiện đang trở thành xu hướng tất yếu của nhiều cơ quan báo chí.

Ảnh minh họa.

Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm mô hình trồng dưa tại xã Trạm Tấu.

Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng Kế hoạch số 86-KH/HU; trong đó, triển khai nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, 6 tháng đầu năm, huyện đã giành được nhiều kết quả khả quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục