Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Văn Yên: Đảng mạnh nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018 | 8:03:07 AM

YBĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện Văn Yên đã kiểm tra gần 600 tổ chức Đảng, trên 2.400 đảng viên, trong đó: kiểm tra toàn diện đối với 157 tổ chức Đảng và kiểm tra theo chuyên đề đối với 435 tổ chức Đảng.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà (thứ hai bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện Văn Yên trao đổi nghiệp vụ công tác KTGS theo chuyên đề với cán bộ UBKT Huyện ủy.
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà (thứ hai bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện Văn Yên trao đổi nghiệp vụ công tác KTGS theo chuyên đề với cán bộ UBKT Huyện ủy.

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Và muốn như vậy thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

Thực hiện lời dạy đó của Người, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với đảng viên, tổ chức Đảng, đặc biệt trong việc kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các tổ chức quần chúng trong huyện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Kết quả đó, trước hết phải kể đến vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác KTGS và tổ chức thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của tập thể cán bộ, đảng viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Văn Yên. 

Thực hiện nhất quán phương châm "Giám sát phải được mở rộng", những năm qua, UBKT Huyện ủy Văn Yên đã tích cực, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát phù hợp.
 
Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS của huyện đã không ngại khó, ngại khổ, không né tránh những vấn đề trọng tâm, bức xúc, những vấn đề nhạy cảm, có tính thời sự đã tích cực tham mưu và thực hiện giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Điển hình như: giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện; việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với Chi ủy Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với Chi bộ Tòa án nhân dân huyện; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đối với Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện…
 
Qua giám sát, UBKT Huyện ủy đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và yêu cầu rút kinh nghiệm đối với 6 tổ chức đảng và 69 đảng viên. Kết quả công tác KTGS không chỉ giúp cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm, khuyết điểm để giúp đỡ họ sửa chữa mà còn khơi dậy tính tích cực, phát huy năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra gần 600 tổ chức Đảng, trên 2.400 đảng viên, trong đó: kiểm tra toàn diện đối với 157 tổ chức Đảng và kiểm tra theo chuyên đề đối với 435 tổ chức Đảng. Đã thi hành kỷ luật đối với 60 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 41, cảnh cáo 8, cách chức 3 và khai trừ Đảng 8 trường hợp.
 
Việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được UBKT Huyện ủy tham mưu, thực hiện bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đã nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị.
 
Điển hình, UBKT đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Hợp bằng hình thức cách chức do vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng; cách chức đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn xã Phong Dụ Thượng sử dụng bằng cấp không hợp pháp; Đảng ủy xã Mậu Đông đã thi hành kỷ luật 1 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ vì tham gia đánh bạc…
 
Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, UBKT Huyện ủy đã tham mưu với cấp ủy huyện kiểm tra đột xuất đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với tổng số 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu; 3 cuộc KTGS việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Qua kiểm tra đột xuất đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Nội vụ, thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện (nay thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện) về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu đã kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.
 
Song, để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, UBKT Huyện ủy đã tham mưu với Huyện ủy điều chuyển, bố trí đồng chí đi làm công tác khác phù hợp hơn.

Với những kết quả đạt được trong công tác KTGS, UBKT Huyện ủy Văn Yên đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Văn Yên ngày càng vững mạnh. Từ năm 2016 đến nay, đã có thêm gần 700 quần chúng ưu tú được xét kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 7.000 đồng chí, sinh hoạt tại 57 tổ chức cơ sở đảng.
 
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS trong huyện phải không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KTGS trong tình hình mới. Trước mắt là triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT Huyện ủy và cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện sau hợp nhất, bảo đảm đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.
 
Chủ động tham mưu, giúp cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, chiều 17/6, tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu: Triệu Thị Huyền, Nguyễn Thị Vân – đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri 5 xã: Viễn Sơn, Yên Phú, Xuân Ái, Yên Hợp và Đại Phác của huyện Văn Yên.

Chiều 17/6, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã dự lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH và THCS) xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

Chiều 17/6, Cục Chính trị Hải quân do đại tá Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch -Tổng hợp, Cục Chính trị Hải quân đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Yên Bái và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2014 - 2019.

Huyện Mù Cang Chải là địa phương được Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm. Đại hội được tổ chức hoàn thành ngày 10/6/2019, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để các địa phương tiếp sau hoàn thành đại hội các DTTS cấp huyện, thị xã trong tháng 6 năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục