Kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái (10/11/1955 - 10/11/2018)

Phát huy truyền thống, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2018 | 7:53:33 AM

YênBái - YBĐT - Cách đây 63 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, ngày 10/11/1955, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Quyết định số 45-NQ/TU thành lập Đảng bộ Dân - Chính - Đảng Yên Bái, trực thuộc Tỉnh ủy, nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất Hội thi
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất Hội thi "Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4".

Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, song nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh luôn thống nhất và xuyên suốt đó là: tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; giáo dục cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thời kỳ đầu mới thành lập, Đảng bộ KCCQ tỉnh đảm nhận vai trò lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; tiếp thu, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về bối cảnh và nhiệm vụ của đất nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Qua 8 kỳ đại hội, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vị thế và sứ mệnh lịch sử trao cho. 

Thực hiện Quy định 293 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ KCCQ tỉnh lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tham mưu, đề xuất, tổng hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy KCCQ tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sáng tạo, ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06 về "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”; tổ chức học nghị quyết tập trung toàn Đảng bộ, mời giảng viên trung ương truyền đạt; tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thu hút 51/59 chi, đảng bộ tham gia, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực; chỉ đạo Đoàn thanh niên của Khối tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi thực hiện Chỉ thị số 05 hết sức ấn tượng và có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ trong Khối, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, bảo vệ nội bộ Đảng và tạo nguồn cho công tác cán bộ các cấp. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 96%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 97% trở lên, trong đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo quy trình, nội dung, phương pháp, chất lượng hiệu quả được nâng lên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm triển khai theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến tích cực trong tác phong và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng chỉ đạo, giải quyết công việc. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo Quy định số 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55 - QĐ/TW và Chỉ thị số 24 - CT/TU của Tỉnh ủy, đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh hàng năm. 

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm lãnh đạo công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính và cơ chế một cửa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.  

Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế; Đảng bộ Khối lãnh đạo cấp ủy cơ sở động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, tạo chuyển biến vượt bậc trên các mặt công tác của tỉnh. Một số kết quả nổi bật là: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm đạt 6,64%/năm. 

GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31 triệu đồng; thu ngân sách đạt kết quả khá, tăng 66% so với 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tiến bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư phát triển; các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục tạo sắc diện mới từ đô thị đến nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng và có 37/157 xã đạt chuẩn nông thôn mới; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển có chất lượng và vững chắc hơn; có 162 trường đạt chuẩn quốc gia; 95 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc; lao động, việc làm, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ngày càng tốt hơn; quốc phòng - an ninh đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 - NQ/TW 6, khóa XII của Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. 

63 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sáng tạo trong công việc, mẫu mực trong đạo đức, lối sống, đóng góp vào thành tích của Đảng bộ và sự phát triển của địa phương, đất nước. 

Nhờ những đóng góp to lớn đó, Đảng bộ KCCQ tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; bằng khen của Chính phủ, cờ và bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 63 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng bộ KCCQ tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh cán bộ; đổi mới phương pháp học tập, triển khai thực hiện nghị quyết; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ giai đoạn 2015 - 2020, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững”. 

Hoàng Thị Chanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

  •  
Các tin khác
Đại biểu Phạm Văn Hòa.

Công tác cán bộ khi hợp nhất Sở ngành phải được theo dõi một cách bài bản, đánh giá cán bộ một cách vô tư, công tâm, khách quan, trung thực.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội.

Sáng 14-12, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

Sáng 14/12, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến về tiến độ xây dựng các văn kiện, báo cáo phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ Belarus Igor Lyashenko

Việt Nam và Belarus nhất trí hỗ trợ thực thi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại Việt Nam đối với Liên doanh MAZ Asia; thúc đẩy thành lập các liên doanh bảo dưỡng cho các sản phẩm xe tải, xe khách cũng như máy kéo MTZ tại Việt Nam…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục