Ngày làm việc thứ nhất Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà: Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cần đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2018 | 11:09:59 AM

YênBái -

YBĐT - Như tin đã đưa, sáng nay (6/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và phát biểu khai mạc Kỳ họp.


Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trình bày. 

Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, dưới sự điều hành linh hoạt và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; dự kiến hoàn thành toàn diện 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh; trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 đã đề ra.

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,3%; thu ngân sách ước đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 130,7% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với năm 2017; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 11.040 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2017.    Đồng chí Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019   

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược đạt được nhiều kết quả quan trọng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh nêu rõ: Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến. Công tác giám sát, khảo sát được tiến hành một cách khoa học, trong giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề có nhiều chuyển biến, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, cấp bách được cử tri và nhân dân quan tâm.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo của Thanh tra tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động kiểm sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Cũng trong phiên họp sáng nay, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Xuân Hưng – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước và ông Giàng A Câu – nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh  nhận nhiệm vụ mới.Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái 
nhiệm kỳ 2016 – 2021

HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với 100% phiếu tín nhiệm (53/53), ông Vương Văn Bằng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2018/QH13 của Quốc hội khóa XIII tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh cán bộ chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu quán triệt một số nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy cao độ quyền giám sát của HĐND với các chức danh mà HĐND đã bầu ra. Đây cũng là đợt để thăm dò, đánh giá mức độ tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở thông qua đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc và hiệu quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ khi được HĐND bầu ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khẳng định: Đây cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá, nhìn nhận cán bộ; xem xét, theo dõi, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian tới. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân theo dõi giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với từng cá nhân. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đối với các đại biểu HĐND tỉnh khi bỏ phiếu tín nhiệm cần phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và xem xét một cách toàn diện thể hiện trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những cán bộ là đại biểu do HĐND bầu ra. Đồng thời đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo kê khai tài sản và thu nhập cá nhân và những thông tin đầy đủ đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm trước khi bỏ phiếu; tập trung thảo luận tại tổ một cách kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng, trách nhiệm ý thức chính trị cao khi bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo chương trình Kỳ họp, chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tiêp tục xem xét một số báo cáo, tờ trình quan trọng trình tại Kỳ họp. Thông tin Kỳ họp, Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc.

Đức Toàn - Mạnh Cường

  •  
Các tin khác
Ông Phạm Viết Muôn.

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với cán bộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Chiều 22-8, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin và giải đáp một số vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

Cử tri xã Hán Đà phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ngày 21/8, tổ đại biểu số 3 và số 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Yên Thành và Hán Đà, huyện Yên Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về các dự thảo nghị định của Chính phủ liên quan đến việc sáp nhập sở, ngành, phòng, ban.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh khảo sát chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp tại huyện Trấn Yên
Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng
Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Tỉnh ủy Yên Bái sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm của tỉnh
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai tại tỉnh Yên Bái
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát tại Yên Bái
Cục Chính trị Hải quân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá kết quả phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công năm 2020