Văn Yên vững bước vào năm mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/1/2019 | 2:09:07 PM

YBĐT - Năm 2018 đã đi qua, tiếp tục ghi dấu ấn về sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kết quả này không chỉ khẳng định sự phát triển của một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, mà còn là niềm tin, động lực quan trọng để Văn Yên vững bước vào năm mới 2019 với quyết tâm giành thắng lợi mới.

Cùng với việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ và hệ thống chính trị là thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng trên cả ba mặt là chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới và nâng cao, luôn bám sát tình hình thực tiễn, tạo được sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đảng bộ huyện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng. 

Các giải pháp về xây dựng Đảng được thực hiện đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện, nâng cao chất lượng đảng viên; làm cho tổ chức cơ sở Đảng thực sự là "gốc rễ của Đảng”, là "cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, đủ sức lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Với Văn Yên, năm 2018 vừa qua là một năm nhiều gian khó, đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại, giữa năm thì thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra. Đặc biệt, mưa bão đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản cho Nhà nước và nhân dân với tổng thiệt hại trên 81 tỷ đồng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, nhất là sự quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết sáng tạo vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng của Văn Yên đạt được những kết quả tích cực. 

Kết thúc năm 2018, 29/29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 16 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. 

Trong phát triển kinh tế, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, khai thác thế mạnh của từng vùng miền, huyện đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. 

Các mô hình, chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục được triển khai đúng hướng; Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như chuỗi các sản phẩm quế, chuỗi trà quế đã và đang được tích cực triển khai. 

Văn Yên đã hình thành các vùng chuyên canh cây trồng mũi nhọn như vùng quế, sắn, lúa Chiêm hương chất lượng cao, ngô đông trên đất hai vụ lúa, rau màu và nhiều loại cây thực phẩm khác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. 

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn huyện đạt trên 1.721 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 54.000 tấn, tăng 1.072 tấn so với năm 2017. Chăn nuôi được huyện chú trọng đầu tư và phát triển theo hướng tập trung, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo thu nhập chính cho người dân. 

Tổng đàn gia súc chính toàn huyện có gần 838.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt gần 7.668 tấn, tăng 144 tấn so với năm 2017. 

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế rừng, chú trọng công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và trồng rừng theo kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt được 2.882ha, tăng 119 ha so với năm 2017. Xác định công tác thu ngân sách là chỉ tiêu quan trọng, là thước đo chủ yếu về sự phát triển bền vững các thành phần kinh tế toàn huyện. 

Huyện đã triển khai các biện pháp quyết liệt về chống thất thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, một mặt tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, mặt khác tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị đầu tư trên địa bàn. 

Đồng thời, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo phát động phong trào khởi nghiệp trong thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của huyện để thu hút, mời gọi doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

Kết thúc năm 2018, thu ngân sách đạt 185 tỷ đồng, bằng 177,9% kế hoạch tỉnh giao, bằng 107,2% so với kế hoạch HĐND huyện giao. 

Các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị lợi nhuận và giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần đưa tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2018 đạt 1.915 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với năm 2017; giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt 20 triệu USD. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Văn Yên đã tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Năm 2018, Văn Yên có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là xã An Thịnh và Hoàng Thắng, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 8 xã. 

Công tác giáo dục đào tạo được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên, giai đoạn 2016-2020 được triển khai theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. 

Trong năm 2018, huyện có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 25 trường. Các cấp học phổ thông trong toàn huyện có 228 lượt học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Ngoài ra, còn có 130 lượt học sinh đạt 140 giải các cuộc thi tài năng, năng khiếu các cấp. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng cả ở tuyến huyện và tuyến xã. Trung tâm Y tế Văn Yên là  đơn vị y tế tuyến huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái được công nhận trung tâm y tế hạng II và đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo vào điều trị cho bệnh nhân trong năm 2018. 

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch. 

Cùng với đó, huyện thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giải quyết việc làm đào tạo nghề cho người lao động. Các chế độ, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được triển khai kịp thời, đúng quy định thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, làm nhà ở, do đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18,05% (giảm 4,84% so với năm 2017), giảm hộ cận nghèo xuống 11,3% (giảm 0,64% so với năm 2017). Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

Một mùa xuân mới lại về trên vùng đất quế, trong niềm tin và kỳ vọng một năm mới phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn.

Hồng Vân

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ, một trong các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là: "Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ xúy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng".

Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan.

Tối 20-1, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia do ngài Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện Australia dẫn đầu đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 25-1-2019, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Thào trao đổi với người dân xã Hát Lừu việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

"Những kết quả đạt được của năm 2018 sẽ là nền tảng, là động lực quan trọng để huyện vùng cao Trạm Tấu nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020” – Bí thư Huyện ủy Giàng A Thào cho biết.

Chân dung nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu.

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại, nhưng thực sự là dấu son lịch sử về lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm. Một trong những người chỉ huy cuộc khởi nghĩa anh dũng ấy là Nguyễn Khắc Nhu (1882 - 1930). Tên tuổi ông cùng với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học đã gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục