Yên Bái: Kết quả từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/1/2019 | 8:10:56 AM

YBĐT - Năm 2018, nhờ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) và phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công ty Điện lực Yên Bái là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
Công ty Điện lực Yên Bái là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

Ngay từ đầu năm, căn cứ Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTKCLP, UBND tỉnh chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác THTKCLP gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, như: Quyết định số 322 về Chương trình THTKCLP với mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác THTKCLP trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

Chương trình được xây dựng gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và xác định rõ các mục tiêu, giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm; tiêu chí đánh giá cụ thể trong từng lĩnh vực theo quy định của Luật THTKCLP. Cùng đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng nội dung chương trình THTKCLP hàng năm của từng đơn vị và đưa vào sinh hoạt chính trị thường kỳ và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các khoản chi, tiết kiệm hiệu quả các khoản chi phí hành chính; vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm; hạn chế tối đa các hội nghị, cuộc họp không cần thiết và các đoàn đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã nghiêm túc tổ chức thực hiện; tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công theo các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan; nâng cao quyền tự chủ về tài chính, tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu; nâng cao trách nhiệm THTKCLP của cán bộ, công chức, viên chức trong chi tiêu và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Qua phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018, đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo dự toán Bộ Tài chính giao là 104.189 triệu đồng; giảm chi sự nghiệp y tế phần ngân sách cấp do thực hiện lộ trình đưa tiền lương vào dịch vụ khám chữa bệnh 133.500 triệu đồng; giảm chi sự nghiệp giáo dục 162.456 triệu đồng; tiết kiệm các lĩnh vực khác 124.549 triệu đồng.

Cũng trong năm 2018, tỉnh đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ về tài chính tại các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp huyện, thị xã, thành phố theo các Nghị định 130, Nghị định 117 và Nghị định 16. 

Đi đôi với đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Quyết định 2218 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thực hiện giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập theo kết luận 226-KL/TƯ ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. 

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn định mức đã được ban hành phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị trên nguyên tắc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, kinh phí tiết kiệm được bố trí tăng thu nhập cho cán bộ, công chức phù hợp với đặc thù riêng từng đơn vị. 

Kết quả thực hiện đã tiết kiệm biên chế, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân khoảng 500.000 đồng/người/tháng. 

Cùng những giải pháp trên, để việc THTKCLP đạt hiệu quả, tỉnh hạn chế đến mức thấp nhất việc xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác thuộc tài sản công. Đồng thời, hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền, tạm dừng không mua sắm ô tô phục vụ công tác. 

Tỉnh cũng đẩy mạnh THTKCLP trong đầu tư xây dựng cơ bản, nên tất cả các dự án đều được tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật. Công tác thanh kiểm tra được đặc biệt quan tâm chỉ đạo tích cực và không có hiện tượng thông đồng giữa các tổ chức, cá nhân dự thầu hoặc tổ chức, cá nhân dự thầu với chủ đầu tư, chủ dự án trong quá trình tổ chức đấu thầu. 

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, nhân dân, công tác THTKCLP năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Dũng

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Ông Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị.

Chiều 1/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị về Công tác cán bộ. Ông Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Ngô Đông Hải, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020.

Sáng 2/6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội tháng 5 - tháng đầu tiên sau giãn cách, nền kinh tế bắt đầu giai đoạn “bình thường mới”.

Đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Chi)

Đến hết tháng 4/2020, thành phố đã hoàn thành 5/42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành 24/284 nhiệm vụ trọng tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục