Điển hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/1/2019 | 10:50:59 AM

YBĐT - Thời gian qua, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh, Tỉnh đoàn luôn chủ động tham mưu ban hành các văn bản triển khai từng nội dung cụ thể của QCDC đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xác định rõ vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm của cá nhân; quy định tiêu chuẩn cán bộ đoàn về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tinh thần Chỉ thị 05 và các quy trình, thủ tục xử lý công việc; ban hành các nội dung chỉ đạo cụ thể của cấp ủy chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong lãnh đạo thực hiện QCDC; công khai các chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động, tuyển dụng cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan… 

Đồng thời, Tỉnh đoàn tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nội dung của QCDC. 

Qua đó, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đóng góp ý kiến vào các hoạt động của cơ quan và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCCVC; thực hiện công khai hoạt động công tác, kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài liệu và kinh phí hoạt động năm 2018 của cơ quan; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan; Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với Văn phòng Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm và thực hiện QCDC ở cơ quan. 

Đặc biệt, Tỉnh đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 984 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập Nhà Thiếu nhi tỉnh với Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; Quyết định số 985 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao và sáp nhập Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên thuộc Tỉnh đoàn vào Trung tâm Dịch vụ - Việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Quyết định số 1197 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh… 

Theo đó, Tỉnh đoàn đã tiến hành sắp xếp từ văn phòng, 5 ban và 3 đơn vị sự nghiệp xuống còn văn phòng, 2 ban và 1 đơn vị sự nghiệp; thực hiện công tác cán bộ, bổ nhiệm trưởng, phó các ban, đơn vị; sắp xếp cán bộ trong cơ quan đảm bảo công khai, đúng quy trình, dân chủ…

Việc thực hiện tốt các nội dung QCDC ở cơ sở đã góp phần để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thu hút, lôi cuốn đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia đạt hiệu quả thiết thực, tạo môi trường tốt để phát triển lực lượng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội... 

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, công đoàn, Ban Thường vụ trong tổ chức triển khai thực hiện QCDC; thực hiện có hiệu quả QCDC trong việc giao định mức ngân sách cho các ban, đơn vị trên cơ sở kế hoạch và chương trình công tác đã đề ra; rà soát quy hoạch cán bộ, xây dựng luân chuyển, sắp xếp cán bộ theo đúng quy định hiện hành; triển khai sâu rộng thực hiện QCDC ở cơ sở trong tổ chức Đoàn - Hội - Đội và các cấp bộ Đoàn gắn với trọng tâm là triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019 với chủ đề: "Năm thanh niên tình nguyện”; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Trần Ngọc

  •  
Các tin khác

Chiều 21/3, đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Yên Bái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Cũng dè chừng dần tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Phải cảnh báo vấn đề này. "Chạy" là không dùng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kết nối phần mềm và các trang thiết bị tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Trạm Tấu.

Ngày 20 - 21/3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Cứ ngỡ chỉ có thể thấy cột mốc biển đảo qua sách báo, tivi, thế nhưng 5 năm nay, giữa những núi non hùng vĩ ở Nà Hẩu (Văn Yên) lá cờ Tổ quốc gắn với cột mốc chủ quyền Trường Sa thân yêu vẫn tung bay trong gió đại ngàn. Hai tiếng "Trường Sa" thiêng liêng ấy đã in dấu trong tâm thức mỗi đồng bào Mông nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục