Lục Yên: Một khí thế mới, một niềm tin mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/2/2019 | 10:03:53 AM

Năm 2018 khép lại, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lục Yên.

Đồng chí Bùi Văn Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ 2, từ trái sang) thăm cơ sở sản xuất tranh đá quý.
Đồng chí Bùi Văn Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ 2, từ trái sang) thăm cơ sở sản xuất tranh đá quý.

Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 864 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 1.436 tỷ đồng, vượt 0,44% kế hoạch, tăng 9,2% so với năm 2017; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 57.044 tấn, vượt 0,4% kế hoạch, tăng 0,94% so với năm 2017; diện tích cây ăn quả trồng mới đạt 145,82 ha, vượt 32,6% kế hoạch.

Đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã trong huyện được công nhận lên 4 xã; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 180 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2017... 

Những con số ấn tượng đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đặc biệt, Lục Yên còn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18, số 19 Trung ương 6 (khóa XII), giảm 3 đầu mối cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; giảm 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp; hoàn thành Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, theo đó, giảm 105 thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị quyết HĐND tỉnh, hiện toàn huyện có 195 thôn, bản tổ dân phố. 

Cùng với đó, huyện Lục Yên còn chủ động và tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư; chủ động đề xuất và được tỉnh nhất trí chủ trương chỉnh trang đô thị khu vực thị trấn Yên Thế, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địa phương, xây dựng Dự án nhà hợp khối gắn với chỉnh trang đô thị và xây dựng đô thị thông minh.

Năm 2018, dự ước 23/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; trong đó, có nhiều chỉ tiêu khó như thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo… 

Đặc biệt, huyện còn thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng phát triển được các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. 

Công tác xây dựng NTM được triển khai tích cực, tập trung vận động ủng hộ quỹ "Chung tay xây dựng NTM" đạt trên 423 triệu đồng, lũy kế đạt trên 1 tỷ đồng; đã hỗ trợ các xã để tu sửa và xây dựng nhà văn hóa thôn; lắp đặt hệ thống loa truyền thanh cơ sở; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới một số tuyến đường thôn, cải tạo đường điện; xây dựng mô hình "Ánh sáng đường quê" và nhà văn hóa thôn "Sáng - xanh - sạch - đẹp"... 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân, nổi bật là việc tổ chức 5 giải thể thao cấp huyện và tham gia 8 giải thể thao tại tỉnh đạt giải cao; thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, xóa 12 điểm trường lẻ, chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vượt kế hoạch. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên… 

Đồng chí Bùi Văn Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết, năm 2019 là năm tăng tốc để sớm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, do đó việc hoàn thành các mục tiêu đề ra sẽ tạo động lực, nền tảng cho sự phát triển của huyện. 

Để thực hiện tốt mục tiêu này, thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm túc vai trò nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Tăng cường thu hút đầu tư, huy động đa dạng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn vốn ngoài Nhà nước thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng.

Nâng cao chất lượng thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện; xây dựng, phát triển được các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, hiệu quả... 

Với tâm thế và niềm tin mới, tin tưởng rằng, 2019 sẽ là một năm thành công hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lục Yên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái.

Quang Thiều

Tags Lục Yên

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng là bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của cấp ủy. Chỉ khi mỗi cấp ủy đưa ra được chương trình hành động thỏa đáng, đúng tinh thần nghị quyết, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị thì nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào đời sống.

Chiều 18/2, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 14/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đến nay, 100% người dân ở thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (Văn Chấn) đã xây dựng được chuồng trại xa nhà ở, bảo đảm môi trường sống.

Đời sống tinh thần của người dân thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (Văn Chấn) đã có nhiều khởi sắc khi mà 2 hủ tục lớn được xóa bỏ. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục