Thành phố Yên Bái: Hiệu quả sau sáp nhập thôn, tổ dân phố

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/3/2019 | 8:10:17 AM

YênBái - Trước khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 506 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, thành phố còn 127 thôn, tổ dân phố, trong đó có 89 tổ dân phố và 38 thôn. 

Cán bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nắm bắt tâm tư, nguyện  vọng của người dân khi triển khai sáp nhập. (Ảnh: Thanh Nghị)
Cán bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân khi triển khai sáp nhập. (Ảnh: Thanh Nghị)

Ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn cơ sở nhanh chóng kiện toàn lại hệ thống chính trị, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố mới theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Trước khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 506 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, thành phố hiện còn 127 thôn, tổ dân phố, trong đó có 89 tổ dân phố và 38 thôn. Sau khi sắp xếp, hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền xã, phường. 

Trên cơ sở các hướng dẫn, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp; đồng thời, sắp xếp lại các chi bộ tương ứng với 127 thôn, tổ dân phố là 127 chi bộ thôn, tổ dân phố; tiến hành kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố bảo đảm theo quy định; chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ một lần khi nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức đối với người hoạt động không chuyên trách bảo đảm kịp thời, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. 

Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường trên cơ sở các phương án nhân sự đã thông qua HĐND cấp xã và được UBND thành phố phê duyệt, tiến hành bố trí, kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố như: bầu, miễn nhiệm; hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; phê chuẩn, bổ nhiệm… bảo đảm theo quy định. 

Đến nay, các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũ trên địa bàn thành phố đều được kiện toàn lại. Các thôn, tổ dân phố đã tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố mới theo đúng quy định. Các xã, phường đã ra quyết định công nhận trưởng thôn, tổ trưởng dân phố mới. 

Các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã được kiện toàn xong và đi vào hoạt động theo đúng chức năng. Các chức danh không chuyên trách thôn, tổ dân phố bố trí kiêm nhiệm theo hướng bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố kiêm phó bí thư chi bộ. Các chức danh còn lại bố trí bảo đảm không vượt quá số lượng theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh Yên Bái. 

Công tác bàn giao các nhiệm vụ giữa bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố cũ với các bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố mới đã được tiến hành. Việc nắm bắt và lập danh sách số hộ, số khẩu ở các thôn, tổ dân phố mới đã được cập nhập và theo dõi. Hiện tại, các thôn, tổ dân phố đang tiến hành xây dựng quy ước, hương ước của các thôn, tổ dân phố mới.Người dân phường Đồng Tâm tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn 142 người, giảm 53 người; người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố còn 538 người, giảm 866 người. Tổng số kinh phí giảm sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ là 4,34 tỷ đồng/năm. 

Đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi không tham gia hoạt động sau sắp xếp, thành phố đã tiến hành rà soát danh sách, dự trù kinh phí chi trả cho các trường hợp theo quy định. Sau khi sắp xếp lại thôn, tổ, trên cơ sở quy mô số hộ, số khẩu sau khi sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn thành phố, thừa một số nhà văn hóa, tuy nhiên diện tích nhà văn hóa lại không đáp ứng được việc họp thôn, tổ do số lượng hộ cao. Trước mắt, UBND thành phố giữ nguyên hiện trạng để tiện sinh hoạt cho các thôn, tổ khi thành phố chưa bố trí quỹ đất và đầu tư kinh phí xây dựng được nhà văn hóa cùng các thiết chế nhà văn hóa ở thôn, tổ dân phố mới.

Đối với phường Đồng Tâm, sau khi sắp xếp lại tổ dân phố, toàn phường từ chỗ 64 tổ dân phố xuống còn 16 tổ; số cán bộ hoạt động không chuyên trách cũng từ 178 người xuống còn 147 người. Tuy nhiên, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận của 12 khu dân cư nay tăng lên 16 do thành lập thêm 4 chi bộ mới cho phù hợp với thực tế số tổ dân phố của địa phương. Sau khi sáp nhập, phường đã tiết kiệm được một khoản kinh phí đáng kể chi cho bộ máy và các hoạt động, sinh hoạt của các đoàn thể cấp tổ dân phố. 

Bên cạnh đó, hiện nay, phường Đồng Tâm cũng như không ít xã, phường khác trên địa bàn đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong hoạt động của các tổ dân phố. Nổi bật là số hộ trong tổ dân phố mới khá đông, việc điều hành hoạt động, nắm bắt địa bàn của tổ sẽ gặp khó khăn hơn, nhất là đối với công tác đặc thù như: rà soát, thống kê, triển khai văn bản có thời hạn hoàn thành ngắn... Mặt khác, các nhà văn hóa hiện tại nhỏ, không đủ không gian để tổ chức họp triển khai đến nhân dân, phải chia theo cụm mất nhiều thời gian. 

Có thể nói, tuy còn có những khó khăn nhưng các thôn, tổ dân phố bước đầu đi vào hoạt động đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, đã giúp tăng quy mô các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, góp phần kiện toàn, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố mạnh về số lượng, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Qua đó, góp phần phát huy truyền thống văn hóa ở địa phương; xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển đô thị văn minh, hiện đại; phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi và thực hiện công cuộc giảm nghèo tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Dương - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức và Nội vụ thành phố Yên Bái: Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái bước đầu đạt được những kết quả nhất định, tạo ra hiệu ứng, sức lan tỏa tích cực và sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Điều này đã khẳng định việc sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời, giúp các xã, phường thuận tiện hơn trong việc nắm bắt tình hình, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước xuống các thôn, tổ dân phố. 

Qua đó, cũng góp phần thu gọn đầu mối, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho thôn, tổ dân phố, từng bước nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc: Hiện nay, hệ thống chính trị cơ sở của xã đã đi vào ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ, của thôn. Cấp ủy, chính quyền xã cũng đang tích cực vận động nhân dân xã hội hóa để nâng cấp, mở rộng các nhà văn hóa bảo đảm đủ sức chứa cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. 

Tính đến đầu tháng 3/2019, có 2 thôn đã thực hiện nâng cấp nhà văn hóa; các thôn còn lại sẽ phấn đấu thực hiện nâng cấp xong trước tháng 11 để kịp thời phục vụ cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2019. 

Ông Hà Tiến Hùng ở tổ 12, phường Yên Ninh:

Minh Chín - Thanh Nghị

  •  
Các tin khác

Chiều 24/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phình Hồ.

Tổ đại biểu số 15, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII vừa có buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII với cử tri các xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Si Láng của huyện Trạm Tấu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 24/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Sáng 24/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục