Khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/3/2019 | 8:18:24 AM

YênBái - Sáng 15/3, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) xem xét các báo cáo, tờ trình và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định về việc Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 nhằm cụ thể hóa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương để khuyến khích phát triển doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

Đồng thời, Kỳ họp cũng xem xét Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm xã hội trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thảo luận, quyết định chủ trươIng đầu tư, điều chỉnh, bổ sung dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và việc điều chỉnh giảm kinh phí trích bổ sung Quỹ phát triển đất từ số thu tiền sử dụng đất năm 2018 để chuyển sang tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó là thực hiện quy trình kiện toàn một số chức danh cán bộ do HĐND bầu theo luật định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương để UBND tỉnh hoàn chỉnh; Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã phối hợp hợp thẩm tra theo đúng trình tự, đảm bảo tính pháp lý theo quy định. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền bầu cử; đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến thiết thực, trọng tâm, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trình Kỳ họp.Các đại biểu HĐND tỉnh bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đồng thời tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đức Toàn - Mạnh Cường

  •  
Các tin khác

Thủ tướng yêu cầu cán bộ công nhân viên không được bỏ việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của dân; thực hành làm hết giờ, hết việc, xóa bỏ văn hóa “sáng cắp ô đi, chiều cắp về."

Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 10. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định và gắn Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

“Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập tự do và thống nhất đất nước. Đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế”, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục