Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2019 | 10:16:30 AM

YênBái - Như đã đưa tin, sáng nay- 20/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam.


Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị, thành phố cùng đông đảo nhân dân thành phố Yên Bái.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về phía Quân chủng Hải quân, có các đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều – Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn – Phó Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Với tinh thần "Tất cả vì Trường Sa thân yêu, vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, cùng với cả nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn hướng về biển đảo của Tổ quốc nói chung, cũng như các cán bộ, chiến sỹ hải quân và ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ biển, đảo nói riêng với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm sâu nặng của đất liền với biển, đảo quê hương. 

Đã có nhiều lượt cán bộ lãnh đạo tỉnh, cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh tham gia các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, trong đó có quần đảo Trường Sa. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam; tham gia cuộc thi tìm hiểu "50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"; tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo; tham gia đóng góp xây dựng Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma; Cuộc vận động góp đá xây dựng Trường Sa; xây dựng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu”. 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh ven biển khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng cột cờ mô phòng cột mốc chủ quyền Trường Sa tại sân trường để giáo dục truyền thống cho các em học sinh như tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Hẩu, huyện Văn Yên.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần huy động thêm nhiều nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thông qua hoạt động này cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về "Chiến lược biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tnh ủy phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Hải quân để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân chủng Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nội dung nêu trong Chương trình phối hợp. Đồng thời, ch động phối hợp đ thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân với nội dung, hình thức phù hợp. 

Công tác tuyên truyền phải làm cho mi người dân đều nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó để mỗi người, mỗi tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ch động, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, bng nhiều hình thức khác nhau. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong thực hiện Chiến lược biển. 

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật quốc tế và của Việt Nam về biển, đảo; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với vùng biển, đảo, quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề biển, đảo.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh căn cứ nội dung đã ký kết để chú động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân, các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo đối với đất nưc.

Trong đó có tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh hoạt động dân vận, kết nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các đợt hành quân về nguồn thăm các địa danh lịch sử, văn hoá; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào "Vì biển đảo quê hương”, "Cả nước vì Trường Sa, Hoàng Sa”; tổ chức các hoạt động, giao lưu, thăm hỏi, động viên các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân và nhân dân, chiến sỹ huvện đảo Trường Sa để nhân dân Yên Bái hiu sâu sắc hơn về biển, đảo Việt Nam hiện nay và ch quyền đất nước. Thông qua đó, nâng cao ý thức, sự hiểu biết của nhân dân Yên Bái về cuộc sống nơi hải đảo của Tổ quốc, về biển, đảo và cùng chung tay quyết tâm gìn giữ chủ quyền đất nước.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tính ủy có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm báo cáo việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Yên Bái với Đảng ủy Quân chủng Hải quân; để xuất phương hướng, kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo để Chương trình đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam cảm ơn những tình cảm các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Yên Bái đã dành cho cán bộ, chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao công tác tuyên truyền về biển, đảo của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. 

Đồng chí đề nghị Cục Chính trị Hải quân phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện tốt các nhóm nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí cũng mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Yên Bái để công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo có sức lan tỏa rộng và đạt hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị, Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái với Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam đã được ký kết với 3 nội dung, gồm: phối hợp tuyên truyền miệng; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển đảo Việt Nam. 


Lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với Cục Chính trị Hải quân.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cũng đã ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Cục Chính trị Hải quân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái tặng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam bức ảnh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Tỉnh ủy Yên Bái bức ảnh "Bác Hồ đội mũ hải quân” và tặng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu trưng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Yên Bái; mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà cho hộ gia đình chính sách; tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của tỉnh Yên Bái; Doanh nghiệp Hải Phòng trao quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào vùng cao của tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam bức ảnh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.


Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân tặng Tỉnh ủy Yên Bái bức ảnh "Bác Hồ đội mũ hải quân” Tỉnh cảm nồng thắm của những người đồng chí


Các đại biểu tỉnh Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân và đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.


Lãnh đạo Đảng ủy Quân chủng Hải quân trao biểu trưng của Hải quân nhân dân Việt Nam cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Đồng chí Phạm Văn Vững - Chuẩn Đô đốc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Nhân dịp này, Doanh nghiệp Hải Phòng trao quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Thu Trang – Đức Toàn

Tags biển đảo Tỉnh ủy Yên Bái Hải quân Việt Nam

Các tin khác
Công an xã Đồng Khê triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT) trên địa bàn xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân tích cực vào cuộc.

Đồng chí Giàng A Tông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 5/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện uỷ Văn Chấn về kết quả thực hiện công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Văn Chấn năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trung tâm thành phố tỉnh lỵ  Yên Bái được quy hoạch, đầu tư mang một diện mạo mới. (Ảnh: Hoàng Đô)

Yên Bái phát triển nhanh và vững chắc, đó là điều tôi cảm nhận thấy khi đặt chân lên mảnh đất này sau mười năm xa cách. Mục tiêu đến năm 2030 Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc đã luôn dẫn dắt, làm kim chỉ nam cho đường hướng phát triển của tỉnh.

Cơ sở vật chất, hoạt động của Trạm Y tế xã Minh Bảo đã góp phần quan trọng giữ vững Tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

Minh Bảo là xã thứ 2 của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục