Yên Bái tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo đề cương Văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/5/2019 | 5:22:05 PM

YênBái - Chiều 17/5, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chủ trì buổi họp tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Cùng dự họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Tổ biên tập, Bộ phận soạn thảo, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy. 

Theo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đối với chủ đề Đại hội XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổ biên tập đề xuất 2 phương án.

Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị gồm 2 phần. 

Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; nội chính và phòng chống tham nhũng; hoạt động của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. 

Phần thứ 2 được thiết kế thành 2 phần, gồm mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Các đại biểu tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Nội dung chuẩn bị về Văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -  2020; Báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 và Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm, 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Cùng với đó là Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện cơ bản nhất trí với kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đối với Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các đại biểu có ý kiến cần xem xét điều chỉnh chủ đề Đại hội ngắn gọn, súc tích, nêu bật được mục tiêu của Đại hội; xem xét điều chỉnh một số câu từ, cụm từ trong phần chủ đề; trong phần đánh giá kết quả cần đánh giá chi tiết và cụ thể về kết quả đã đạt được. 

Tham gia một số ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị cân nhắc phần đánh giá trong thành tựu phát triển; thay đổi thứ tự các mục cho phù hợp; nên tách riêng phần đánh giá về công tác xóa đói giảm nghèo với giải quyết lao động, việc làm. Trong nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đi vào thực chất, hiệu quả hơn 3 khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đã được xác định. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các thành viên Tổ biên tập và Bộ phận soạn thảo Văn kiện tiếp thu các ý kiến nhằm nghiên cứu, hoàn chỉnh lại một bước Đề cương văn kiện, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ thời gian và chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện xem lại chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ, bổ sung chỉ tiêu cho hợp lý; tiếp tục lấy thêm thông tin về chỉ tiêu 5 tỉnh trong khu vực để nghiên cứu, bổ sung xây dựng Đề cương chi tiết, thông qua Tiểu ban Văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Yên Bái ý kiến Dự thảo Đề cương Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm đồng bào ấp Hưng Điền B, huyện Tân Hồng (Long An) trong chuyến đi kiểm tra, thị sát và chỉ đạo công tác cứu trợ nhân dân vùng bị lũ lụt và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (27-29/9/2000).

Nhiều tầng lớp nhân dân bày tỏ sự kính trọng, biết ơn vị lãnh đạo tâm huyết, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Một giờ học của cô và trò lớp 5 tuổi Trường Mầm non Bảo Hưng.

Là trường học đóng trên địa bàn xã còn khó khăn của huyện Trấn Yên, trong những năm qua, Trường Mầm non Bảo Hưng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

Quang cảnh Hội nghị

Sáng 14/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8/2020 cho các báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị và thành ủy, đảng ủy trực thuộc cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục