Yên Bái tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo đề cương Văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/5/2019 | 5:22:05 PM

YênBái - Chiều 17/5, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chủ trì buổi họp tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Cùng dự họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Tổ biên tập, Bộ phận soạn thảo, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy. 

Theo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đối với chủ đề Đại hội XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổ biên tập đề xuất 2 phương án.

Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị gồm 2 phần. 

Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; nội chính và phòng chống tham nhũng; hoạt động của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. 

Phần thứ 2 được thiết kế thành 2 phần, gồm mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Các đại biểu tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Nội dung chuẩn bị về Văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -  2020; Báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 và Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm, 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Cùng với đó là Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện cơ bản nhất trí với kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đối với Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các đại biểu có ý kiến cần xem xét điều chỉnh chủ đề Đại hội ngắn gọn, súc tích, nêu bật được mục tiêu của Đại hội; xem xét điều chỉnh một số câu từ, cụm từ trong phần chủ đề; trong phần đánh giá kết quả cần đánh giá chi tiết và cụ thể về kết quả đã đạt được. 

Tham gia một số ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị cân nhắc phần đánh giá trong thành tựu phát triển; thay đổi thứ tự các mục cho phù hợp; nên tách riêng phần đánh giá về công tác xóa đói giảm nghèo với giải quyết lao động, việc làm. Trong nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đi vào thực chất, hiệu quả hơn 3 khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đã được xác định. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và Dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các thành viên Tổ biên tập và Bộ phận soạn thảo Văn kiện tiếp thu các ý kiến nhằm nghiên cứu, hoàn chỉnh lại một bước Đề cương văn kiện, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ thời gian và chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện xem lại chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ, bổ sung chỉ tiêu cho hợp lý; tiếp tục lấy thêm thông tin về chỉ tiêu 5 tỉnh trong khu vực để nghiên cứu, bổ sung xây dựng Đề cương chi tiết, thông qua Tiểu ban Văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Yên Bái ý kiến Dự thảo Đề cương Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

  •  
Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên khảo sát các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn.

Cộng các chỉ tiêu phấn đấu được giao và các chỉ tiêu theo nghị quyết Đảng bộ huyện, năm 2020, huyện Lục Yên xây dựng và phấn đấu hoàn thành 36 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái/ Doanh nghiệp phải đảm bảo chống dịch và duy trì sản xuất, kinh doanh/ Xét duyệt các hình thức khen thưởng năm 2019/ Yên Bình hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Ảnh minh họa.

Việc kê khai tài sản chưa thực sự phát huy được tác dụng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng chỉ bởi còn mang nặng tính hình thức.

Chiều 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2020; công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục