Chính phủ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/5/2019 | 5:11:45 PM

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bàyTờ trình
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bàyTờ trình

Trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; đồng thời là năm đầu thực hiện Luật NSNN năm 2015, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và triển khai Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong bối cảnh hội nhập và những yếu kém về trình độ lao động so với khu vực và thế giới, đồng thời chịu tác động của biến đổi khí hậu; thu NSNN từ các khu vực kinh tế không đạt dự toán Quốc hội quyết định, gây áp lực lên cân đối ngân sách, đặc biệt là ngân sách trung ương (NSTW) giảm, trong khi nhu cầu chi tăng cao cả về chi đầu tư cơ sở hạ tầng và chi an sinh xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ tài chính ngân sách được Quốc hội quyết định cho năm 2017 có nhiều nội dung quan trọng đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và cả giai đoạn 2016-2020 theo định hướng Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 đã được Quốc hội quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, ngay từ những ngày đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 về các giải pháp, nhiệm vụ và mục tiêu tăng trưởng đối với từng ngành, từng lĩnh vực; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 về tập trung, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, điều hành quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp cùng với các giải pháp cụ thể như: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015, các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo, thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình thực tế.

Căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2017; trên cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn và quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương đã được Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương phê duyệt; Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 34 ngày 08/5/2019.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2017 thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập khu vực và quốc tế; việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã góp phần tác động quan trọng đến kết quả thu, chi ngân sách năm 2017. Chi đầu tư phát triển hợp lý, ưu tiên đối với nông nghiệp, nông thôn, các địa phương miền núi, Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bổ sung kinh phí quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, công tác quản lý NSNN ở một số đơn vị, địa phương còn một số tồn tại hạn chế; cần tiếp tục có những giải pháp khắc phục hiệu quả. Về kết quả Kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2017, Kiểm toán Nhà nước cơ bản nhất trí với Báo cáo quyết toán NSNN của Chính phủ. Những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp thu, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2017(bao gồm cả nguồn năm 2016 chuyển sang năm 2017, thu kết dư NSĐP năm 2016 và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN và chênh lệch bội thu với bội chi NSĐP để trả nợ gốc); Tổng số chi cân đối NSNN (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018); Bội chi NSNN bằng 2,74% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP).

(Theo quochoi.vn)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Tổng thống Bill Clinton hội kiến Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Trụ sở Trung ương Đảng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thúc, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước - tháng 11/2000.

Nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đất nước ở thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Đồng chí đã cùng trải qua những sự kiện lịch sử như tiếp đón Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm chính thức Việt Nam…

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931-2020)

Khi trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nêu cao bản lĩnh kiên cường của người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng trước sứ mệnh lịch sử với quốc gia dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội .

Ngày 12-8, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND và UBND TP trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ.

Trong các ngày 14 - 15/8/2020, treo cờ rủ, hoãn các sự kiện chào mừng và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Đồng chí Nguyễn Bình Minh giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái
Phiên họp thành viên UBND tỉnh Yên Bái tháng 8: Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố Yên Bái
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Yên Bình cần nỗ lực để dẫn đầu, về đích sớm và toàn diện mục tiêu nhiệm vụ năm 2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Văn Chấn
Mù Cang Chải: Luân chuyển tạo môi trường rèn luyện cán bộ
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Đăng Luận kiêm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo Yên Bái phối hợp Kênh Văn hóa Việt Nam TV, Agribank Yên Bái hỗ trợ làm nhà và trao quà tại xã An Phú, huyện Lục Yên
Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, thôi tái cử cấp ủy huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020- 2025
Yên Bái: Long trọng gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng