Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/6/2019 | 7:30:12 AM

YênBái - Kỳ họp dự kiến trình 11 báo cáo của UBND tỉnh, 7 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh; 4 báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành liên quan. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trình.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị liên tịch thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XVIII.
Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị liên tịch thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XVIII.

Kỳ họp dự kiến trình 11 báo cáo của UBND tỉnh, 7 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh; 4 báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành liên quan. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trình.


Đối với 11 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, 3 tờ trình dành được sự quan tâm của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri là Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng cho các loại hình giải thưởng đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước và cấp tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

Với dự thảo Nghị quyết xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, nếu được HĐND tỉnh thông qua sẽ góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy lực lượng công an xã theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, phấn đấu đến hết  năm 2021, toàn bộ 160 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; đến hết năm 2025, toàn bộ công an xã có trụ sở làm việc độc lập. 

Theo đó, năm 2019, bố trí công an chính quy đến các xã, thị trấn chưa có trưởng công an; các xã bố trí chức danh khác kiêm nhiệm trưởng công an hoặc các xã có trưởng công an xã nhưng được UBND cấp huyện có phương án bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách. 

Năm 2020, bố trí công an chính quy đến các xã, thị trấn có trưởng công an xã đã được UBND cấp huyện sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách, điều động, luân chuyển. Năm 2021, bố trí công an chính quy đến các xã, thị trấn còn lại theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. 

Theo lộ trình điều động, tổng số công an chính quy điều động trong 3 năm (2019 – 2021) tại 160 xã, thị trấn là 480 người, đảm nhiệm chức danh công an xã. Trước mắt, trong năm 2019 sẽ bố trí điều động công an chính quy tại 33 xã, thị trấn, với tổng số 99 người. 

Với việc ban hành Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng cho các loại hình giải thưởng đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước và cấp tỉnh, mục đích là đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự công bằng các loại giải thưởng hiện nay trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiếp tục rèn luyện cống hiến để xứng đáng với giải thưởng đã được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định mức thưởng và danh hiệu nghệ nhân để động viên đối với các cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể của tỉnh là để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa, nghệ thuật truyền thống quý báu của tỉnh, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy định. Đây là Kỳ họp quan trọng có ý nghĩa lớn trong thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với phương châm: "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”; là cơ sở để HĐND tỉnh tiếp tục rà soát hiệu quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành từ năm 2016 - 2019 trên cơ sở đó để dự thảo các chính sách sẽ ban hành trong giai đoạn tới trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. 

Mạnh Cường

Tags Kỳ họp 13 HĐND tỉnh Yên Bái công an xã

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh, chiều nay - 3/7, các đại biểu chia tổ thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trước kỳ họp thứ 17- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tổng hợp được hàng trăm lượt ý kiến của cử tri và nhân dân. trong đó có 46 lượt ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp.

Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, sáng nay, sau phần khai mạc, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Sáng nay - 3/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục