Ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thảo luận giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 11:36:35 AM

YênBái - Sáng nay - 21/6, Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII bước vào ngày làm việc thứ hai, tiếp tục tiến hành phiên thảo luận tại hội trường bàn các giải pháp và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phướng hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Dự và điều hành phiên họp có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh và Hoàng Thị Thanh Bình.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã tập trung phân tích và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Các đại biểu đề xuất một số giải pháp cụ thể để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; biện pháp ngăn chặn và chống dịch tả lợn châu Phi hiện đang diễn biến phức tạp tại các địa phương.Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII ngày làm việc thứ hai

Liên quan đến việc sát nhập thôn, bản, tổ dân phố, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và nhân dân; huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi liên quan đến đời sống dân sinh và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngoài thẩm quyền của địa phương.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sẳn xuất các sản phẩm chủ lực ở địa phương; giải pháp thực hiện hoàn thành Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, giải pháp tăng thu ngân sách năm 2019, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, việc triển khai Đề án điều động công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá những ý kiến thảo luận rất sâu sắc, toàn diện, trách nhiệm và có chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân vì mục tiêu  phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, một số ý kiến chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, rõ ràng và cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Qua thảo luận tại hội trường có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đồng chí đề nghị UBND tỉnh phân loại giao cho cơ quan chuyên môn thực hiện; nhóm vấn đề quan tâm về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới cần rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với một số chính sách triển khai chưa thực hiện tốt; về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần rà soát một cách cụ thể để có phương án ưu tiên đầu tư cho các công trình giao thông, hệ thống điện lưới quốc gia ở các thôn, bản; việc bố trí sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố cần có lộ trình  căn cơ, bài bản để thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các bộ chính sách để chuẩn bị các điều kiện cho việc ban hành các chính sách cho nhiệm kỳ tới. 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức năng nề, do vậy, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần năng động, sáng tạo để nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Rà soát, đánh giá dự báo rõ các chỉ tiêu, dự báo tình hình thiên tai, bão lũ… để chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng cho phát triển kinh tế trong thời gian tới với tinh thần ý chí tiến công, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần rà soát các nguồn thu, các loại hình kinh doanh đặc thù, kinh doanh trên mạng xã hội, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể… để chống thất thu và đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn các nguồn thu từ phát triển quỹ đất và cho thuê từ đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị ưu tiên bố trí nguồn chuyển tiếp một số công trình trọng điểm năm 2020; huy động các nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tổ hợp tác; khống chế dịch tả lợn châu Phi, định hướng và có phương án thay thế đàn vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; chủ động phòng chống lụt bão và thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững. 

"Đó là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa hết sức nhân văn và là chỉ tiêu pháp lệnh, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị" – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh. 

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu chủ động sắp xếp, sát nhập các đơn vị địa giới hành chính cấp xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã một cách tuần tự, bài bản, tạo sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; rà soát vị trí, việc làm tuyển dụng công chức cấp xã và công chức đối với khối Đảng và đoàn thể; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.Phát biểu kết luận thảo luận tại kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đối với các đề án, tờ trình tại kỳ họp như: Đề án điều động công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn…, các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt công tác tư tưởng và nâng cao nhận thức, giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức về đảm nhiệm các chức danh công an xã; về những quy định về các giải thưởng và mức giải thưởng đối với các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái nhằm động viên kịp thời, khuyến khích nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo hài hòa và hợp lý. Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.


THÔNG TIN LIÊN QUAN:


Tại Kỳ họp, sáng nay (21/6), HĐND tỉnh đã thông qua 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (hạng mục: xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp) – Dự án nhóm B; Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

Chiều nay, Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Đức Toàn - Mạnh Cường

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh, chiều nay - 3/7, các đại biểu chia tổ thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trước kỳ họp thứ 17- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tổng hợp được hàng trăm lượt ý kiến của cử tri và nhân dân. trong đó có 46 lượt ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp.

Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, sáng nay, sau phần khai mạc, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Sáng nay - 3/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục