Bế mạc Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 8 nghị quyết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 5:47:58 PM

YênBái - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tại phiên bế mạc chiều nay (21/6), lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đăng đàn trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. 

Đó là các nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai; việc duy trì, nâng cao chất lượng danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; chất lượng công nhận gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội hiện nay; giải pháp ngăn chặn và phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phương án tái đàn phát triển chăn nuôi đàn gia súc và công tác hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch bệnh trong thời gian tới; giải pháp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tham gia thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm…Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là: UBND tỉnh sẽ bám sát Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm đảm bảo sát thực, khả thi, đạt mục tiêu tăng trưởng chung cả năm trên 7%, đặc biệt là các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm đạt dưới 50%. 

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thành phân bổ nguồn vốn để các địa phương thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch theo nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình OCOP, các dự án phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, kết hợp với cơ cấu lại thu chi ngân sách; Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo năm 2019 theo Kế hoạch của Tỉnh ủy.Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết thông qua Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 -  2021; Nghị quyết quy định về các giải thưởng và mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái.

 

Trước đó, HĐND tỉnh cũng đã thông qua 5 nghị quyết (gồm cả 1 nghị quyết về miễn nhiệm về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021). Như vậy, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh đã thông qua 8 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương rà soát, dự báo, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình trong 6 tháng cuối năm, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ khó để chủ động các biện pháp thích hợp, linh hoạt, sáng tạo, tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, rào cản; phân công trách nhiệm cá nhân và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với kiểm tra, đôn đốc với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019.

Chủ động chuẩn bị sớm kế hoạch năm 2020 theo hướng tăng tốc toàn diện và phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của năm cuối nhiệm kỳ đại hội Đảng trên tinh thần vừa đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cả giai đoạn 2015-2020 vừa chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Cùng với thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và các tiểu ban phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh theo tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; làm tốt cả công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và chuẩn bị một bước công tác nhân sự đại hội đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn tới. 

Đồng chí cũng yêu cầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, ra sức thi đua yêu nước, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* 8 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khoá XVIII:

1 - Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (hạng mục: xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp) – Dự án nhóm B.

2 - Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Yên Bái. 

3- Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

4 - Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

5 - Nghị quyết về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6 - Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

7 - Nghị quyết thông qua Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 -  2021.

8 - Nghị quyết quy định về các giải thưởng và mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái.

THÔNG TIN LIÊN QUAN:


Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags Bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Yên Bái 8 nghị quyết

  •  
Các tin khác
Đại biểu Phạm Văn Hòa.

Công tác cán bộ khi hợp nhất Sở ngành phải được theo dõi một cách bài bản, đánh giá cán bộ một cách vô tư, công tâm, khách quan, trung thực.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội.

Sáng 14-12, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

Sáng 14/12, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến về tiến độ xây dựng các văn kiện, báo cáo phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ Belarus Igor Lyashenko

Việt Nam và Belarus nhất trí hỗ trợ thực thi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại Việt Nam đối với Liên doanh MAZ Asia; thúc đẩy thành lập các liên doanh bảo dưỡng cho các sản phẩm xe tải, xe khách cũng như máy kéo MTZ tại Việt Nam…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục