Văn Yên quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/6/2019 | 7:56:46 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết với mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn tại các địa phương.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên.

Để hiểu rõ hơn về cách làm, kết quả bước đầu cũng như những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên.

P.V: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật bước đầu của địa phương trong thực hiện CTHĐ số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Sau gần nửa năm thực hiện CTHĐ số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, huyện Văn Yên đã triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 3 đột phá chiến lược; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai những giải pháp thiết thực để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, vận hành có hiệu quả bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và chính trị do cấp có thẩm quyền tổ chức; tiếp tục huy động nguồn nhân lực phục vụ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. 

Cùng đó, huyện tiếp tục thực hiện các đề án, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường hướng dẫn, vận động nhân dân phát triển các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn 2 hợp tác xã, 1 công ty hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, duyệt và cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước, quốc tế; 4 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được tỉnh thẩm định. 

Ngoài ra, hết tháng 5, huyện thành lập mới được 13/25 doanh nghiệp (đạt 52% KH), 6/8 hợp tác xã (đạt 75% KH), 79/300 tổ hợp tác (đạt 26,3% KH); xuất khẩu đạt 1,39 triệu USD (đạt 46,3% KH), giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 448,8 tỷ đồng (đạt 52% KH); thu ngân sách tính đến 23/5 đạt 38,3 tỷ đồng, (đạt 22,3% KH). 

P.V: Để đạt được những kết quả trên, huyện Văn Yên đã có những cách làm cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Ngay sau khi nhận được CTHĐ số 144 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Yên đã xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong CTHĐ của Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng mà Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019. Vì vậy, Huyện ủy tổ chức quán triệt nội dung CTHĐ đến toàn thể cán bộ chủ chốt; khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch của Huyện ủy để triển khai thực hiện CTHĐ của Tỉnh ủy. 

Trong Kế hoạch đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, gắn với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể; gắn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân đối với hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và quán triệt tinh thần "kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao” là tiêu chí quan trọng, quyết định kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong năm 2019. 

Huyện ủy còn chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng CTHĐ của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy nhằm tạo sự đồng thuận, động lực và khí thế trong cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng nỗ lực thực hiện hiệu quả CTHĐ của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy. 

Bên cạnh đó, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; từ đó, có hướng tháo gỡ kịp thời. Bằng những giải pháp nêu trên, đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện được tỉnh giao đều cơ bản đạt tiến độ đề ra.

P.V: Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới huyện Văn Yên sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo CTHĐ số 144 của Tỉnh ủy, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện CTHĐ của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy. 

Hai là, Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo định kỳ hàng tháng để Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt tình hình, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân chưa có tinh thần phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đề ra những giải pháp phù hợp, căn cơ để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh. 

Ba là, tập trung nguồn lực, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh; trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra giải pháp phù hợp, khả thi đối với các chỉ tiêu khó thực hiện: chỉ tiêu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thu ngân sách, thành lập và thu hút doanh nghiệp...

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Văn Yên sẽ phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hùng Cường (thực hiện)

Tags văn Yên CTHĐ 144-CTr/TU

  •  
Các tin khác
Quang cảnh phiên họp.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến Quốc hội sẽ khai mạc vào 21/10 và bế mạc vào 20/11 và tại kỳ họp này xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến tám dự án luật khác.

Sáng 16/7, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí với phương án đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao tặng máy cắt cỏ cho người dân nhằm hỗ trợ 50 hộ nghèo trên địa bàn 2 xã thoát nghèo.

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn ngành về phương châm hành động, chủ đề của năm, đồng thời triển khai các kế hoạch hành động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục