Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Chủ động, linh hoạt để hoàn thành tốt 32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2019 | 11:54:34 AM

YênBái - Sáng 2/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tăng tỉ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỉ trọng nông lâm nghiệp. Trong 20/32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có kết quả thống kê thì 13 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch đề ra; cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. 

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức 6, 81%, cao nhất trong 4 năm gần đây, trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,06% so cùng kỳ năm 2018. 

Cùng với đó, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 178.678 tấn, bằng 58,6% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi ước đạt 32.528 tấn, bằng 43,4%; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 6 xã, bằng 27,3%, lũy kế đến hết tháng 6/2019 toàn tỉnh có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 5.160 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 82,93 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.345 tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2018...

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thúc đẩy phát triển các thành phần và thu hút đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Văn hóa xã hội phát triển khá toàn diện. Công tấc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận bàn giải pháp thu ngân sách. 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên UBND tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ đồng thời kiên nghị cụ thể các giải pháp chủ yếu để thực hiện một số chỉ tiêu còn đạt thấp, chỉ tiêu cần quan tâm như: kết quả tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản; công tác phòng chống dịch và sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính giảm do ảnh hưởng dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giải pháp phát triển sản xuất, tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; công tác phát triển quỹ đất; công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tháng 7 và quý III/2019…Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra sáng 2/7.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn chủ đạo gam màu sáng với tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây (đứng thứ 5/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tăng 3 bậc so với cùng kỳ 2018).  Điểm nhấn là thước đo sự hài lòng của người dân với bộ phận phục vụ hành chính công 3 cấp đạt tới 99%; lao động qua đào tạo đạt trên 10 ngàn người; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tê- xã hội tăng 35,2% so cùng kỳ, trong đó từ khu vực ngoài Nhà nước chiếm tới 72,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới đạt trên 50% kế hoạch năm; tỉ lệ giảm nghèo ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải vượt chỉ tiêu kế hoạch....  Chủ động thực hiện các nghị quyết, chính sách, chỉ đạo của tỉnh, trong 1732 nhiệm vụ  giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị đã hoàn thành 81%...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao có chuyển biến so với cùng kỳ 2018 nhưng còn chậm; cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chuyển dịch tích cực nhưng chưa rõ nét theo định hướng của tỉnh. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tuy có mức tăng trưởng cao nhưng còn thiếu tinh bền vững, 7/20 chỉ tiêu có thống kê chưa đạt kế hoạch đề ra; dịch tả lợn châu Phi tuy đã nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường, đô thị còn có những bất cập, hạn chế; an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Về nhiệm vụ chung, các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục bám sát chương trình hành động của tinh, tỉnh hình trong nước và thế giới, chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Chương trình hành động 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh; rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm đảm bảo sát thực, khả thi; phấn đấu hoàn thành 32/32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp gắn với cải cách chế độ công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao 6 tháng cuối năm 2019. 

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ban hành sớm các văn bản triển khai Nghị quyết Kỳ họp 13-HĐND tỉnh; giải quyết kiến nghị của cử tri, chuẩn bị tốt cho kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh diễn ra tới đây... 

Thành lập các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; thưucj hiện ccas giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn châu Phi và hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người chăn nuôi và cán bộ làm công tác phòng dịch...

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu cần tập trung thúc đẩy chuyển dịch nội ngành theo hướng tăng nhanh hơn tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tạo chuyển biến rõ nét ba đột phá chiến lược; tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp; tăng quy mô, năng suất một số sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản để bù đắp phần giảm sản lượng, giá trị ngành chăn nuôi do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ... 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch có lợi thế của tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, kết hợp với cơ cấu lại thu - chi ngân sách; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh-quóc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để hoàn thành thắng lợi mục tiêu,  nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 đã đề ra.

Đức Toàn - Quyết Thắng

  •  
Các tin khác

Chiều 20/1/2020, (tức ngày 26 tháng Chạp), đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên đi kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục chỉnh trang đô thị tại thành phố, nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào thành phố Yên Bái và khu vực tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thủ tướng lưu ý các bộ ngành, địa phương quản lý tốt việc tổ chức các lễ hội và làm việc sau tết. Ngay sau tết phải bắt tay vào việc với chất lượng tốt nhất.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa.

Ngày 20/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, thăm và tặng quà tết một số tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 20/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết cơ quan Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục