Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/8/2019 | 12:24:48 PM

YênBái - Sáng 24/8, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã làm việc với Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện để phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc, quán triệt yêu cầu xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Ngày 9/8/2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 1896-QĐ/TU về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Đỗ Quang Minh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Tổ trưởng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Tổ giúp việc đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, Tổ giúp việc gồm 4 nhóm: nhóm biên tập về lĩnh vực kinh tế - xã hội; nhóm biên tập về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng; nhóm biên tập về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Bộ phận tổng hợp chung.

Tại cuộc họp, Tổ giúp việc đã trình bày tóm tắt Đề cương Báo cáo chính trị và quán triệt yêu cầu xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Căn cứ đề cương Dự thảo Báo cáo chính trị và định hướng của đồng chí Tổ trưởng Tổ biên tập, đồng chí Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên về các nội dung trong từng lĩnh vực như: kết quả đạt được; đánh giá tổng quát, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, Tổ giúp việc cũng đã trình bày các căn cứ biên tập, xây dựng dự thảo, bám sát vào Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; 3 đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các báo cáo tổng kết của các ngành.

Đồng thời quán triệt yêu cầu các thành viên đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu chung; các nhận định, đánh giá đều phải có căn cứ, cơ sở thực tiễn để minh chứng; kịp thời tổng hợp, cung cấp số liệu, tài liệu về lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của Tổ giúp việc.

Tại cuộc họp, thành viên Tổ giúp việc đã thảo luận sâu về phương pháp tiếp cận, dự thảo, biên tập, các căn cứ để xây dựng Dự thảo báo cáo, bám sát chủ đề Đại hội, thống nhất các số liệu phải có sự so sánh, đồng thời phân tích, dự báo được xu thế phát triển, từ đó tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu giải pháp phù hợp, sát với tình hình, có tính khả thi cao. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần bám vào định hướng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương đề xuất các nội dung phù hợp với tỉnh Yên Bái.

Kết luận buổi làm việc, đánh giá cao tính chủ động của Tổ giúp việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu, trước ngày 15/9/2019, các nhóm hoàn thành sơ lược báo cáo xin ý kiến đồng chí Tổ trưởng Tổ biên tập; 25/9 dự thảo xong báo cáo; 30/9 hoàn thiện Dự thảo lần 1.

Đồng chí yêu cầu nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị cần bám sát chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo trình tự, có văn bản nghị quyết, tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục và phương hướng, mục tiêu. 

Trên cơ sở đề cương chung cần cụ thể thành chi tiết đảm bảo khoa học trên từng lĩnh vực; lưu ý việc chốt số liệu, kiểm chứng số liệu, có sự so sánh với mục tiêu Đại hội, so với nhiệm kỳ trước. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải đảm bảo xu thế phát triển chung, nhất là phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tổ giúp việc tiếp tục phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đảm bảo nội dung, thời gian, yêu cầu và chất lượng, hiệu quả.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

  •  
Các tin khác
Việt Thành chào đón ngày đại hội điểm Đảng bộ xã

Trong 1,5 ngày, từ 18 - 19/2, tại Nhà văn hoá trung tâm xã Việt Thành, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Qua sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, thành phố Yên Bái đã giảm được 7 đầu mối.

Chúng ta đã bước vào năm 2020, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020 trong đó nêu rõ: Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục