Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/9/2019 | 4:41:43 PM

YênBái - Thực hiện chương trình công tác, chiều 4/9, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái.


Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh.Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo khái quát kết quả gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đã phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển, xác định rõ động lực, mục tiêu phát triển, tập trung vào 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Sau gần 4 năm thực hiện, đến nay, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đều đảm bảo tiến độ. 

Trong đó, hết năm 2018, Yên Bái đã có 5/21 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết; dự ước hết năm 2019 có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt); 3 chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2020 (sản lượng chè búp tươi, giá trị sản xuất công nghiệp và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội); 1 chỉ tiêu khó hoàn thành là GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 6,38%, năm 2019 dự ước đạt trên 7%. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà báo cáo kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định, Yên Bái đã tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện phân cấp mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực thu hút đầu tư, thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, công tác cán bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. 

Yên Bái cũng tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. 

Cùng với đó, Yên Bái cũng có những cơ chế đủ mạnh để thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh giản bộ máy, biên chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chế độ công vụ, công chức; đầu tư đưa vào hoạt động đồng bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để giải quyết cơ bản 100% thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả chương trình "Ngày thứ 7 cùng dân" để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và triển khai thực hiện Đề án mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025.

Thông tin về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Yên Bái đã và đang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và các nhiệm vụ chính trị có liên quan trực tiếp đến nhân dân, bảo đảm ổn định tình hình trước đại hội. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tham gia thảo luận, phản biện tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là thông tuyến bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ người có công, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được sau gần 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Đồng chí khen ngợi tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo; đề ra được những đột phá chiến lược về thể chế, chính sách, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; có nhiều đổi mới trong đầu tư phát triển du lịch; đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy cán bộ... 
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái chiếc bình gốm quý

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục đầu tư phát triển kết nối hạ tầng giao thông; xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất gắn với xuất khẩu; đầu tư quan tâm phát triển giáo dục và nguồn nhân lực; phát triển dịch vụ du lịch; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. 

Để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái chú trọng công tác tổng kết, đánh giá kỹ kết quả công tác lãnh đạo, phương thức lãnh đạo trong nhiệm kỳ; đánh giá công tác cán bộ, đào tạo cán bộ... Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trân trọng tặng đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bức tranh "Màn Đại xòe cổ xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2013”

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà hứa sẽ tiếp thu mọi ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu về đích các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Mạnh Cường – Hoài Văn

Tags Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái

  •  
Các tin khác
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi lễ:

Dự kiến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2019

Dự kiến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc khoảng 23 ngày, khai mạc vào ngày 21/10/2019.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 13/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đổi mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) năm học 2019 – 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới Chương trình sách giáo khoa GDPT tỉnh Yên Bái dự và chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Huy động tổng lực, tổ chức tốt sự kiện tầm vóc quốc tế Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò - khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải và màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống dự sinh hoạt Chi bộ 2, Đảng bộ phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Châu Quế Hạ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống dự khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Trần Phú, thị xã Nghĩa Lộ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự chương trình nghệ thuật: “Sắc màu đất ngọc Lục Yên”
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp Tập đoàn Quốc tế Ritar (Trung Quốc)
Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo