Thành phố Yên Bái quyết tâm "132" để hoàn thành thắng lợi "144"

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2019 | 1:45:32 PM

YênBái - Cụ thể hóa Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch 132 ngày 8/3/2019 triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Lãnh đạo thành phố chủ trì buổi làm việc đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái tại phường Yên Ninh.
Lãnh đạo thành phố chủ trì buổi làm việc đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái tại phường Yên Ninh.

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; huy động tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch trong từng lĩnh vực, ngay sau khi có Kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái, Đảng ủy phường Yên Ninh đã ban hành Kế hoạch hành động số 94, ngày 15/3/2019; xây dựng kịch bản điều hành chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực; phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện theo thời gian, lộ trình cụ thể. 

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: "Để cụ thể hóa Kế hoạch hành động 132 của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền phường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về thương mại dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng mô hình kinh doanh; đẩy mạnh du lịch tâm linh, thu hút khách thập phương tham quan du lịch trên địa bàn; chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, giải quyết việc làm; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019”. 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các giải pháp, 8 tháng qua, các nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15,5 tấn, bằng 56,2% kế hoạch; sản lượng chè búp tươi đạt 4 tấn, bằng 80% kế hoạch; thu ngân sách đạt gần 12 tỷ đồng, bằng 67,3%; giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 285,6 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 1.503 tỷ đồng; thành lập mới 10 doanh nghiệp và 9 tổ hợp tác. 

Cũng trong 8 tháng, phường đã giải quyết và ổn định việc làm cho 162 lao động, đạt trên 71%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5,6%; số hộ nghèo dự kiến thoát nghèo 8 hộ, đến nay đã có 3 hộ cơ bản thoát nghèo bền vững. 

Đến hết năm 2019, phường Yên Ninh phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giao theo Kế hoạch 132 của Thành ủy, tạo nền tảng đánh giá chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015- 2020 và những năm tiếp theo.

Đối với xã Tuy Lộc, bước vào thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019, xã có thuận lợi được thành phố triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Bám sát Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động 132 của Thành ủy, Tuy Lộc đã tập trung đưa ra các giải pháp triển khai cụ thể, đánh giá, rà soát từng chỉ tiêu để bố trí nguồn lực, nhân lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. 

Trong 17 chỉ tiêu giao theo Kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái, đến nay, về cơ bản xã đã hoàn thành đúng tiến độ và vượt kế hoạch đề ra: thu ngân sách đạt 706 tỷ đồng, bằng 108,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho 135 lao động, đạt tỷ lệ gần 76%; số hộ có khả năng thoát nghèo 10 hộ, đạt 66,7%. 

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, như tổng đàn gia súc chính, việc thành lập mới hợp tác xã. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc cho biết: thời gian tới, xã tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, duy trì tốt tổng đàn gia súc hiện có, chuyển hướng từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gia cầm để bù sản lượng chăn nuôi bị sụt giảm. 

"Đối với chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã, chúng tôi tiếp tục vận động các cơ sở đủ điều kiện để tham gia thành lập, trong đó dự kiến chỉ đạo rà soát thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, quyết tâm hoàn thành 17 chỉ tiêu giao theo kế hoạch đề ra”.

Theo Kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 2/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường; tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố gắn với đẩy mạnh tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững; phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt trên 4,7%. 

Đối với công nghiệp, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu hút đầu tư, nhất là đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Đồng thời, ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đảm bảo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khác trên địa bàn năm 2019 đạt 9.200 tỷ đồng; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân.

Phấn đấu năm 2019 thành phố thành lập mới 120 doanh nghiệp; quan tâm củng cố, phát triển hợp tác xã, phấn đấu năm 2019 thành lập mới 5 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có. 

Đến nay, thành phố đã thành lập mới được 73 doanh nghiệp, đạt 60,8% kế hoạch năm; thành lập mới 4 hợp tác xã, đạt 80% chỉ tiêu tỉnh giao, 177 tổ hợp tác, đạt 118% kế hoạch. 

Trong công tác thu ngân sách, năm 2019 phấn đấu thu đạt 600 tỷ đồng. Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ tài chính - ngân sách; thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thu; nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế. Đến hết tháng 8, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 297 tỷ đồng, bằng 56,6% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 49,5% kế hoạch. 

Xác định phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, thành phố tập trung đưa ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể; đã ban hành, thực hiện hiệu quả Đề án chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phấn đấu năm 2019 chuyển dịch 300 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79,5%, tạo việc làm mới cho trên 3.360 lao động.

Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội; thực hiện hiệu quả đề án giảm nghèo bền vững, năm 2019 phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 0,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong 8 tháng qua, thành phố đã thực hiện giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 2.531 lao động, đạt 75,3 % kế hoạch năm; chuyển đổi 238 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 79,3% chỉ tiêu tỉnh giao và Kế hoạch 132 của Thành ủy...

Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp triển khai giải quyết tốt các chỉ tiêu khó đạt; đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. 

Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, có bước đi cụ thể và bài bản, cùng sự năng động sáng tạo, sâu sát của cấp ủy Đảng các cấp, thành phố Yên Bái quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy. 

Lê Hương - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

  •  
Các tin khác
Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái trên đường Nguyễn Tất Thành - thành phố Yên Bái.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh có chức năng tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác CCTP.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội, nhân đạo tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên khảo sát các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn.

Cộng các chỉ tiêu phấn đấu được giao và các chỉ tiêu theo nghị quyết Đảng bộ huyện, năm 2020, huyện Lục Yên xây dựng và phấn đấu hoàn thành 36 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái/ Doanh nghiệp phải đảm bảo chống dịch và duy trì sản xuất, kinh doanh/ Xét duyệt các hình thức khen thưởng năm 2019/ Yên Bình hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục