Ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 39: Kết quả từ quyết tâm và quyết liệt

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019 | 1:54:02 PM

YênBái - Qua triển khai sắp xếp, ngành nông nghiệp-phát triển nông thôn (NN - PTNT) đã giảm được 2 phòng chuyên môn thuộc Sở; giảm 1 đơn vị hành chính và 29 tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc các đơn vị hành chính.

Sau sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.
Sau sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với tinh thần quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt, bộ máy của ngành NN - PTNT đã từng bước tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giảm chi phí ngân sách Nhà nước. 

Qua triển khai sắp xếp, ngành NN - PTNT đã giảm được 2 phòng chuyên môn thuộc Sở; giảm 1 đơn vị hành chính và 29 tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc các đơn vị hành chính. Thời điểm 30/6/2019, bộ máy của ngành còn: Lãnh đạo Sở và 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 12 đơn vị hành chính, sự nghiệp với  30 tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

Về tinh giản biên chế, đã giảm được 72 biên chế công chức (giảm 14,7% so với năm 2015), còn 417 biên chế; giảm 199 biên chế sự nghiệp (giảm 60,7% so với năm 2015/kế hoạch tỉnh giao là 13%), còn 129 biên chế; giảm 46 hợp đồng lao động, còn 32 hợp đồng. Có 54 biên chế công chức và 42 viên chức được tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Qua sắp xếp, số lượng cán bộ quản lý cũng giảm mạnh: đã giảm 4 chức danh phó chi cục trưởng, 8 chức danh trưởng phòng và tương đương, 8 chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc các chi cục. 

Đạt kết quả trên, cùng sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, các đơn vị nghiêm túc thực hiện, thể hiện qua ban hành các đề án, kế hoạch như: Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 22/12/2017 về tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 23/3/2018, Đề án số 428/ĐA-SNN ngày 01/12/2015 về tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 03 ngày 18/01/2017 tinh giản biên chế trong 7 năm (giai đoạn 2015 - 2021)... 

Đồng thời, Sở cũng làm tốt việc quán triệt, học tập cũng như công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, từ đó tạo sự đồng thuận; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch. 

Kết quả đạt được qua sắp xếp, tinh giản biên chế ngành NN - PTNT là cơ bản, tuy nhiên qua triển khai Nghị quyết 39 và 18  vẫn còn một số nhiệm vụ chưa giải quyết được dứt điểm, đó là: việc chấm dứt hợp đồng lao động tại Chi cục Kiểm lâm; việc chuyển xếp lại ngạch đối với công chức của Chi cục Kiểm lâm giữ ngạch không đúng với vị trí việc làm; việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; việc xử lý đối với khoản công nợ của Lâm trường Văn Chấn...

Xác định sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, đảm bảo việc sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành được giao, trong thời gian tới, ngành NN - PTNT sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, phấn đấu đến năm 2021 sẽ giảm thêm 1 phó chi cục trưởng; giảm 6 phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục Kiểm lâm để đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định; giảm 19 trạm do bàn giao về cấp huyện quản lý (9 trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, 9 trạm chăn nuôi và thú y, 1 trạm kiểm ngư); giảm tiếp 27 biên chế công chức, 11 biên chế viên chức... 

Để đạt mục tiêu trên, Đảng ủy, lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với các tổ chức, đơn vị và công dân. 

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh trong việc vận động đoàn viên chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động... 

Để việc sắp xếp và tinh giản biên chế hiệu quả, ngành Nông nghiệp cũng kiến nghị tỉnh cho tuyển dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi để có đội ngũ cán bộ mới kế cận; có chính sách phù hợp hỗ trợ với những trường hợp giải quyết chấm dứt hợp đồng để không làm phát sinh những vấn đề phức tạp; có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ của Lâm trường Văn Chấn để đảm bảo thực hiện việc sáp nhập Lâm trường Văn Chấn vào Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải...

Nguyễn Đình

Tags Kết quả quyết tâm quyết liệt ngành Nông nghiệp

  •  
Các tin khác
Đại biểu Phạm Văn Hòa.

Công tác cán bộ khi hợp nhất Sở ngành phải được theo dõi một cách bài bản, đánh giá cán bộ một cách vô tư, công tâm, khách quan, trung thực.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội.

Sáng 14-12, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

Sáng 14/12, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến về tiến độ xây dựng các văn kiện, báo cáo phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ Belarus Igor Lyashenko

Việt Nam và Belarus nhất trí hỗ trợ thực thi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại Việt Nam đối với Liên doanh MAZ Asia; thúc đẩy thành lập các liên doanh bảo dưỡng cho các sản phẩm xe tải, xe khách cũng như máy kéo MTZ tại Việt Nam…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục