Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/11/2019 | 9:10:50 AM

YênBái - Sáng nay 28/11, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 15. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh
- Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện chương trình làm việc năm 2019, hôm nay, HĐND tỉnh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 15 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; xem xét, thảo luận một số báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, đại biểu đại diện cử tri và 40 cán bộ trẻ trong Đề án 11 về xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc của tỉnh đến dự Kỳ họp. Chúc toàn thể các đồng chí cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.


- Thưa các vị đại biểu,
- Thưa cử tri và nhân dân!

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đã quán triệt, cụ thể hóa chủ đề năm 2019, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đến nay, dự ước hết năm 2019 hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm (02 chỉ tiêu không đạt là: Tổng đàn gia súc chính và Sản lượng thịt hơi xuất chuồng do ảnh hưởng, thiệt hại của Bệnh dịch tả Lợn Châu phi ); so với Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó 06/21 chỉ tiêu đạt và 11/21 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết). 

Đặc biệt là nhóm các chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự chuyển động và phát triển rõ nét kinh tế - xã hội địa phương như: Tăng trưởng kinh tế, Thu nhập bình quân đầu người và Tỷ lệ giảm nghèo so với năm 2018 đều tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa đạt mức tăng trưởng khá cao so với các năm trước (tăng từ 24% - 30% so với năm 2018). 

Cơ cấu lại kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thu được kết quả nổi bật với 22 xã (lũy kế có 68 xã, vượt 2,7 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội 18) và có 02 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên); xây dựng nông thôn mới đã từng bước trở thành nhu cầu, đòi hỏi cấp thiết và tạo thành phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, rộng khắp trong nhân dân. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác thành lập mới tăng cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. 

Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc. Quan tâm chăm lo, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. 

Quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Đặc biệt với sự đổi mới trong công tác lãnh đạo theo hướng: "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm công việc” của Tỉnh ủy; sự vào cuộc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đã tạo được động lực mới và khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, rộng khắp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như dự thảo báo cáo của các cơ quan chức năng đã đề cập. Trong đó, bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì nổi lên là sự quyết tâm, quyết liệt của một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, nhất là vai trò của người đứng đầu một số cơ quan chưa được phát huy đầy đủ, có mặt trì trệ, sợ trách nhiệm; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có việc còn bất cập; việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa dứt điểm, kịp thời; kỷ cương, kỷ luật công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là lĩnh vực ngành liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, trong đó có cả một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, ảnh hưởng đến kết quả công việc chung của tỉnh và các địa phương. - Thưa các vị đại biểu,
- Thưa cử tri và nhân dân!

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, dự báo tình hình năm 2020, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 190 thực hiện Kết luận số 63 ngày 18-10-2019 của Ban Chấp hành Trung ương về "tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” và Nghị quyết số 121 ngày 17-10-2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2020. 

Theo đó, tiếp tục xác định chủ đề của năm là: "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp” và phương châm hành động: "Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; đồng thời, tiếp tục thực hiện phương thức: "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” cơ bản lượng hóa công việc cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện. 

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo và dự thảo nghị quyết, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; từ đó kiến nghị các giải pháp khả thi để đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, hiệu quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, cũng như hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

- Thưa các vị đại biểu,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận các báo cáo theo Luật định, một số báo cáo chuyên đề và xem xét, quyết định 18 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên cơ sở tờ trình của HĐND, UBND tỉnh; đồng thời, thực hiện hoạt động giám sát, chất vấn về một số vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm theo Luật định.

Quá trình chuẩn bị, theo Quy chế làm việc, BTVTU đã cho chủ trương, định hướng một số nội dung theo thẩm quyền để HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, hoàn chỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Trên tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi trước tài liệu và cập nhật các nội dung vào máy tính bảng cá nhân cho từng đại biểu. Đề nghị các đồng chí khai thác, sử dụng, nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng, tham gia thảo luận, chất vấn có chất lượng vào các nội dung, để Kỳ họp của chúng ta hoàn thành tốt chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa 18; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác

Chiều 19/10, Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện các Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Chiều nay - 19/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gặp gỡ báo chí

"Nhật Bản là Quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới".

Sáng nay (19/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục