Mù Cang Chải: Động lực “144”

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2020 | 2:28:36 PM

YênBái - Bước vào năm 2020 với khí thế thắng lợi lan tỏa từ thành công của Chương trình hành động 144-CTr/TU, mỗi người dân Mù Cang Chải đều ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trước cộng đồng và sự phát triển chung của địa phương. 4 lá đơn xin thoát nghèo của các hộ đồng bào Mông mới đây càng cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao mà động lực khởi nguồn từ thành quả của “144”.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo các ngành của huyện kiểm tra mô hình trồng rau sạch tại xã Hồ Bốn.
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo các ngành của huyện kiểm tra mô hình trồng rau sạch tại xã Hồ Bốn.

Lá đơn xin thoát nghèo của gia đình anh Vàng Blê Chứ - hộ có 5 khẩu ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề là 1 trong 4 hộ tự nguyện làm đơn đề nghị thoát nghèo. Lý do đề nghị thoát nghèo của gia đình anh Chứ được xem như định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế của gia đình, đó là: "Cùng nhau cố gắng, chăm chỉ làm ruộng nương, chăm sóc thảo quả, thu nhập được nhiều thóc lúa, ngô”. 

Anh Vàng Blê Chứ tự tin xin thoát nghèo bởi cảm thấy gia đình mình không còn là hộ nghèo. Được biết, năm 2019 cũng là năm xã Mồ Dề giảm được nhiều nhất số hộ nghèo với 90 hộ, tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 12%, cao nhất kể từ trước đến nay. 

Chủ tịch UBND xã Sùng A Lù khẳng định: "Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã tạo ra sự chuyển động đồng bộ trong bộ máy chính quyền, nhất là chính quyền cấp xã, thôn, lan tỏa quyết tâm cao động viên sự nỗ lực, chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân. Từ những hộ mạnh dạn xin thoát nghèo sẽ là động lực để các hộ nghèo khác có thêm ý chí thoát nghèo. Từ niềm vui này, cá nhân 2 đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã tự nguyện dành phần thưởng tỉnh trao để trao lại cho 30 hộ nghèo có nhiều cố gắng thoát nghèo trong năm 2019”.  

Quán triệt phương châm hành động của tỉnh: "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm”, thực hiện Chương trình hành động 144-CTr/TU và Kế hoạch 131-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành 35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu, trong đó giao bổ sung, tăng thêm so với chỉ tiêu của tỉnh 14 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, chăn nuôi, thu ngân sách, thành lập mới các doanh nghiệp, tổ hợp tác, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo mới việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng thêm mới 1 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng thêm 1 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và một số chỉ tiêu khác. 

Đặt quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao hoàn thành 33 chỉ tiêu với tổng số điểm 455 điểm, hết năm 2019, huyện Mù Cang Chải hoàn thành 33/33 chỉ tiêu, trong đó 9 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 24 chỉ tiêu vượt từ 100% kế hoạch trở lên. 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, huyện đạt 953,45 điểm; số điểm thưởng do vượt chỉ tiêu được giao là 93,5 điểm; số điểm thưởng do về đích trước thời hạn là 405 điểm. 

Trong đó, chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực có hạt huyện thực hiện đạt 44.958 tấn, đạt 106,9%, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch; chỉ tiêu tổng đàn gia súc chính thực hiện đạt 69.740 con, đạt 104,1% kế hoạch, về đích trước 2 tháng; chỉ tiêu sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 3.144 tấn, bằng 114,3%, về đích sớm so với kế hoạch giao. Chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 143,5 tỷ đồng, bằng 112,5% kế hoạch. Chỉ tiêu số lượt khách du lịch đến huyện thực hiện đạt 250.300 lượt khách, đạt 164,7%, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch; doanh thu từ du lịch về đích sớm với 93 tỷ đồng, đạt 110,9% kế hoạch giao. Chỉ tiêu thực hiện các sản phẩm đặc sản, hữu cơ đối với sơn tra thực hiện đạt 4.442 ha, bằng 106,5%; gà đen đặc sản vùng cao đạt 50.000 con, bằng 125%; lợn bản địa Yên Bái đạt 35.000 con, bằng 116,7%; cây dược liệu thực hiện đạt 2.500 ha, bằng 125,0% kế hoạch giao, về đích trước 3 tháng. Chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thực hiện đạt 39,34 km, đạt 112,4% kế hoạch. Chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới thực hiện đạt 10 doanh nghiệp, bằng 500% kế hoạch, về đích trước 7 tháng. Đối với nhiệm vụ công tác giảm nghèo, kết quả thực hiện đã có 1.416 hộ thoát nghèo trong năm 2019, trong đó các sở, ngành của tỉnh phối hợp giúp đỡ 368 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo của toàn huyện là 11,04%, đạt 147,2% chỉ tiêu tỉnh giao, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch.

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, chất lượng, gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng của các cấp, các ngành, các địa phương, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 41/41 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có 23 chỉ tiêu vượt, 18 chỉ tiêu hoàn thành 100%. 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực xây dựng Đảng, có 1/42 chỉ tiêu vượt, 40 chỉ tiêu hoàn thành 100%. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, có 22/53 chỉ tiêu vượt, 30 chỉ tiêu hoàn thành 100%. Các chỉ tiêu nội chính, có 7/17 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu hoàn thành 100%. 

Vượt khó với sự nỗ lực, quyết tâm cao đã đưa Mù Cang Chải vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy khối địa phương. 

Trên đà thành công của năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bám sát phương châm hành động: tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và chủ đề của năm là: đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, phấn đấu hoàn thành toàn diện 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Minh Thúy

Tags Mù Cang Chải động lực “144”

  •  
Các tin khác

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020), ngày 26/2, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện nghiên cứu và nhân rộng mô hình Đề án 11 của Tỉnh ủy Yên Bái tại các địa phương trong cả nước.

Tỉnh đã mạnh dạn bố trí quy hoạch vượt cấp đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực, triển vọng và chiều hướng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của Đề án 11 bảo đảm nguồn kế cận lâu dài cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Vừa qua, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, công tác phòng chống dịch Covid -19 và công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Sáng 25/2, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục