Yên Bình đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2020 | 7:54:39 AM

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn của huyện đã xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình, nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách địa phương có hiệu quả.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản là đối tượng được cơ quan chức năng huyện Yên Bình quan tâm kiểm tra.
Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản là đối tượng được cơ quan chức năng huyện Yên Bình quan tâm kiểm tra.

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc học tập, triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP).

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn của huyện Yên Bình đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật THTKCLP với nhiều hình thức như: qua cổng thông tin, email, trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép tại các phiên họp, hội nghị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo nhiều kênh thông tin để người dân biết, tham gia công tác THTKCLP; kết hợp công tác THTKCLP với việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh…  

Cùng với đó đã xây dựng chương trình THTKCLP của cơ quan, đơn vị mình, nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách địa phương có hiệu quả. Đi đôi với chỉ đạo, quán triệt, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực công tác liên quan tới THTKCLP được Yên Bình tăng cường. 

Qua đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã quán triệt, phổ biến thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo hướng bám sát các quy định của Nhà nước trên cơ sở THTK. Ngay từ đầu năm, thực hiện công khai tài chính, đưa công tác công khai về THTKCLP thành nề nếp trong cơ quan đơn vị mình. 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các quy định trong quản lý tài chính, nhất là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí; quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính. 

Trong năm 2019, Yên Bình đã triển khai 5 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng tại 5 đơn vị, 2 cuộc kiểm tra toàn diện, 3 cuộc giám sát tại 5 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát không có xử lý thu hồi. 

Từ việc thực hiện nghiêm việc quán triệt, học tập Luật THTKCLP nên tình hình THTKCLP trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực. THTKCLP trong ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; THTKCLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; THTKCLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước; THTKCLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; THTKCLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là THTKCLP trong đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng. 

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện lập, thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng ngồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm với khả năng cân đối của từng cấp. Chỉ phê duyệt, quyết định đấu thầu khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là với các công trình, dự án trọng điểm, đảm bảo đúng theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng kinh tế đã ký.

Bên cạnh kết quả đã đạt được trong công tác THTKCLP, một số cơ quan, đơn vị, một số xã, thị trấn THTKCLP chưa có chiều sâu, chưa thể hiện tính tự giác cao, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần chỉ đạo tiết kiệm; chưa bám sát được đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để có chương trình hành động thiết thực. 

Do đó, trong năm 2020, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTKCLP; rà soát, bổ sung chương trình hành động, phân công rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể trong chỉ đạo và thực hiện; tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai… thực hiện tốt công khai, minh bạch trên các lĩnh vực: phân bổ ngân sách, các nguồn vốn huy động, các quỹ có nguồn huy động đóng góp của nhân dân. 

Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc THTKCLP. Đưa công tác THTKCLP là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn công tác THTKCLP với công tác phòng, chống tham nhũng.

Thành Trung

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Sáng nay - 18/9, tại Lễ khởi công Nhà máy cưa xẻ gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu Plywood và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Trấn Yên khóa XX.

Thời gian qua, HĐND huyện Trấn Yên đã có sự cải tiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri; giám sát, tiếp công dân... thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.

Bấy mươi năm, người dân Yên Bái vẫn trông chờ, mong đợi có một ngày nào đó được đón Bác Hồ về thăm, dẫu biết rằng, Bác bận trăm công, ngàn việc lo cho dân, cho nước. Và rồi cái ngày mong đợi ấy đã đến, đó là ngày 24/9/1958 - một ngày đầu thu, trời trong, gió mát, Bác Hồ từ Lào Cai đi tàu về thăm Yên Bái. Thế là người dân Yên Bái được thỏa lòng mong đợi.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020 tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Sáng 17/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục