Yên Bình: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, biến tiềm năng thành lợi thế

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2020 | 8:05:42 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 190-Ctr/TU của Tỉnh ủy cùng với khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm 2020, huyện Yên Bình quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phóng viên (p.v) có cuộc trao đổi với đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Huyện ủy Yên Bình về những nội dung này.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Huyện ủy Yên Bình (thứ nhất, bên phải) thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm bưởi tại xã Đại Minh.
Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Huyện ủy Yên Bình (thứ nhất, bên phải) thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm bưởi tại xã Đại Minh.

P.V: Thưa đồng chí, có thể nói, 2019 là năm đánh dấu một  bước chuyển mình mạnh mẽ  của huyện Yên Bình trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Xin đồng chí cho biết kết quả này có tác động như thế nào đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020?   

Đồng chí Đoàn Hữu Phung: Phải khẳng định 2019 là một năm tiếp tục thành công, khởi sắc toàn diện và để lại nhiều dấu ấn nổi bật sau bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Đặc biệt, thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã sát sao, quyết liệt, năng động, sáng tạo và có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Huyện đã cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 gồm 36 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu với một kịch bản chi tiết và quyết tâm hành động cao. 

Kết quả, đến hết tháng 11/ 2019, huyện đã hoàn thành toàn diện 36/36 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như: sản lượng khai thác thủy sản vượt 25,7%; giá trị sản xuất công nghiệp vượt 27,7%; tổng vốn đầu tư phát triển vượt 32,8%; thu ngân sách vượt 30,2%; kiên cố hóa đường giao thông nông thôn vượt 138,6%. 

Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; quốc phòng – an ninh luôn đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức bộ máy chính trị được sắp xếp tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả... 

Những kết quả trên chính là động lực quan trọng, là nền tảng vững chắc khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 với những kết quả cao hơn, ấn tượng hơn và toàn diện hơn. 

P.V: Được biết, năm 2020, Yên Bình đề ra 40 chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản, trong đó có 36 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Để đạt được các mục tiêu đó, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện vào những nhóm giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?   

Đồng chí Đoàn Hữu Phung: 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh do vi rút Covid-19, H5N1 và các dịch bệnh nguy hiểm khác ngày càng diễn biến phức tạp. 

Huyện phấn đấu đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến công tác đầu năm 2020 tại huyện Yên Bình, đồng thời rút bài học kinh nghiệm năm 2019 và bám sát tình hình thực tiễn địa phương. 

Với phương châm hành động và chủ trương lãnh đạo là tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm, quyết liệt, biến tiềm năng thành lợi thế, chuyển khó khăn thành thuận lợi, huyện đã cụ thể hóa Chương trình hành động số 190 - CTr/TU của Tỉnh ủy bằng kế hoạch cụ thể và thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế lãnh đạo "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là: Triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện ngay từ đầu năm các chỉ tiêu nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng – an ninh; tiếp tục thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Đây chính là động lực dẫn dắt tổ chức hành động cụ thể, linh hoạt, sáng tạo khơi dậy các nguồn lực phát triển; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, cổ vũ, khích lệ những mô hình mới, những cách làm hay trong nhân dân.   

Hai là: Tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người, nhất là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, H5N1 và các dịch bệnh nguy hiểm khác, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn.

 Ba là: Chỉ đạo các cấp, các ngành nhanh chóng cụ thể hóa Chương trình hành động số 190 bằng kế hoạch cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, sát thực; nhất quán nhận thức và tư duy về phát triển bền vững trên 3 trụ cột: kinh tế - xã hội và môi trường; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phát triển kinh tế đúng định hướng, có cơ cấu phù hợp; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các nhà đầu tư có tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp; đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn; lấy công nghiệp làm nền tảng, phát triển du lịch làm mũi nhọn.

Bốn là: Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo liên thông thủ tục hành chính một cách hiệu quả; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân nộp thuế thuận tiện, kịp thời; tăng cường vận động xã hội hóa để có thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Năm là: Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

P.V: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội của Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai như thế nào? 

Đồng chí Đoàn Hữu Phung: Xác định đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 nên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Huyện ủy Yên Bình đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; đồng thời, chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm là Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện và Đảng bộ xã Vĩnh Kiên. 

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình yêu cầu các cấp phải coi trọng tất cả các khâu, việc lựa chọn nhân sự vào cấp ủy khóa mới phải kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.... Chú trọng thực hiện cơ cấu về tuổi trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ đổi mới theo quy định. 

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ phải đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Bên cạnh đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 15/4/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ hoàn thành trước ngày 10/7/2020.

Với khí thế mới, tinh thần thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân, 2020 tiếp tục sẽ là một năm Yên Bình bứt phá để hoàn thành toàn diện 40/40 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra với những con số phấn đấu ấn tượng như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trực tiếp đạt 50,35 triệu USD; thu ngân sách đạt 275 tỷ đồng trở lên... Phấn đấu xây dựng Yên Bình trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Kiều Mười (thực hiện)

Tags Yên Bình đoàn kết đổi mới sáng tạo tiềm năng lợi thế

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho Sở Y tế.

Chiều 7/4, Sở Y tế Yên Bái đã tiếp nhận thiết bị, vật tư y tế của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Sở Y tế và Sở Ngoại vụ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tiếp nhận hỗ trợ.

Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do Chính phủ đã có Báo cáo số 121/BC-CP ngày 6-4-2020 đề nghị thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ có phiên họp sớm vào ngày 8-4 để kịp thời cho ý kiến về báo cáo này.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến, kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp thu không được dễ dãi, phải có quan điểm, lập trường, có lý lẽ, phải bảo vệ cho được ý kiến đúng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục