Lục Yên chủ động triển khai Chương trình hành động 190

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/2/2020 | 8:01:39 AM

YênBái - Cộng các chỉ tiêu phấn đấu được giao và các chỉ tiêu theo nghị quyết Đảng bộ huyện, năm 2020, huyện Lục Yên xây dựng và phấn đấu hoàn thành 36 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên khảo sát các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên khảo sát các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lục Yên đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 179 để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của tỉnh "Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” và phương châm hành động "Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của huyện "Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, tăng tốc, hiệu quả”.

Tích hợp các chỉ tiêu phấn đấu được giao và các chỉ tiêu theo nghị quyết Đảng bộ huyện, năm 2020, huyện Lục Yên xây dựng và phấn đấu hoàn thành 36 chỉ tiêu theo hướng đồng bộ, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; xác định trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp mang tính đột phá đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhất là các chỉ tiêu khó như: thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác… 

Đồng thời, xác định rõ lộ trình, phân công người phụ trách, người tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. 

Về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện phấn đấu giảm nghèo trên 5,2%, tương đương giảm 11.470 hộ, trong đó có 108 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công. Qua điều tra, khảo sát thực tế tại các địa phương, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, trong đó 15 xã vùng 3 giảm trên 7,83%, tương đương 1.248 hộ; 8 xã vùng 2, giảm trên 2,35%, tương đương 210 hộ và thị trấn Yên Thế giảm 0,46% với 12 hộ.

Theo đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Kế hoạch 179 của Huyện ủy được đẩy mạnh thực hiện, với nhiều đối tượng từ các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, từ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử, các hội nghị báo cáo viên của huyện đến xây dựng các bảng tin, treo băng zôn, khẩu hiệu, thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể. 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện xây dựng chuyên mục, phát 32 lượt tin, bài trên hệ thống truyền thanh; 20 tin, bài trên Trang Thông tin điện tử huyện; 136 lượt trên hệ thống phát thanh cơ sở. Đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy, tỷ lệ tham gia học tập đạt từ 95 đến 98%. 

Kết quả thực hiện đến hết tháng 1/2020, huyện đã có 9/36 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó như: trồng rừng mới đạt 530/2.600 ha, bằng 20,4% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 163,3/ 1.940 tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 3/ 32,45 triệu USD, bằng 9,2% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 460/2.600 tỷ đồng, bằng 17,7% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt 10,5/232,2 tỷ đồng, đạt 4,5% kế hoạch; doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 4,6/48,2 tỷ đồng, bằng 9,5%; kết nạp mới 9 đảng viên, đạt 9% kế hoạch… 

Đồng thời, đã triển khai thực hiện 3/5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, với các dự án như: bưởi da xanh, hà thủ ô, lạc thương phẩm, khoai tím, măng mai; xác định phát triển 6 sản phẩm OCOP năm 2020 đạt tiêu chuẩn 3 sao là cam Lục Yên, dầu lạc đỏ, dầu lạc trắng, dầu đậu tương, lạc nhân và du lịch sinh thái.

Đối với công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, đến nay, huyện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, các báo cáo chuyên đề; công tác nhân sự đại hội được triển khai tốt nhằm chuẩn bị một bước quan trọng cho nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương, kết quả bước đầu đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng định hướng của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, từng bước phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức... Đến nay, các cấp ủy cơ sở cơ bản đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện và các điều kiện khác để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch.

Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên người và các bệnh trên đàn vật nuôi và triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.

Ngọc Sơn

Tags Lục Yên Chương trình hành động 190

  •  
Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Yên Bái bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

120 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo, Yên Bái - từ một tỉnh kinh tế - xã hội nghèo nàn, lạc hậu, đời sống nhân dân các dân tộc vô cùng khó khăn đã vươn mình phát triển về mọi mặt, tự hào vững bước đi lên, xây dựng thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Thành phố Yên Bái ngày càng khang trang, sạch đẹp. (Ảnh: Thanh Miền)

Ngày 15/2/2019, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 144 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Chương trình đã giao những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương bám sát tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp để triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm và làm việc trong ngày đầu năm mới 2019.

Ngày 11/4/1900, tỉnh Yên Bái được thành lập gồm phủ Trấn Yên, châu Văn Chấn, châu Văn Bàn và thị xã tỉnh lỵ (đặt tại làng Yên Bái).Trải qua 120 năm, hình thành, phát triển, cuộc sống của người dân Yên Bái từ chỗ bị áp bức, đè nén dưới chế độ thực dân, phong kiến xưa kia, nay đã đổi thay mạnh mẽ.

Qua công tác dân vận, Tuổi trẻ Lục Yên luôn xung kích, đồng hành cùng nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hiện nay, huyện Lục Yên có 305 mô hình "Dân vận khéo”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục