Toàn văn phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2020 | 9:56:06 AM

YênBái - Sáng nay 23/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Báo Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà.

Thưa các đồng chí đại diện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng,
Thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) để sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục cho ý kiến lần 3 vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự Hội nghị mạnh khỏe, hoàn thành tốt chương trình Hội nghị đề ra.Thưa các đồng chí!

Theo Quy chế làm việc, tài liệu Hội nghị đã được gửi để các đồng chí nghiên cứu trước; sau đây, tôi xin gợi ý một số vấn đề cơ bản để các đồng chí căn cứ thảo luận, tham gia ý kiến và quyết định các nội dung của Hội nghị như sau:

Thứ nhất, về công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở; nhiệm vụ trọng tâm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tập trung cụ thể hóa và lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, khoa học công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong bối cảnh vừa quyết tâm, quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Vượt lên những khó khăn, thách thức phát sinh do tác động của đại dịch Covid-19, các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thực sự tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ; đồng thời chủ động, tích chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Cho đến nay, cùng với những kết quả là cơ bản, chúng ta cũng nhận thấy, công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn một số bất cập, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để chuẩn bị công phu, toàn diện, kỹ lưỡng, chất lượng cho việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. 

Đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả đại hội cấp cơ sở và bàn thảo thống nhất một số vấn đề cơ bản về tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, bảo đảm phương châm "đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả", nhằm tổ chức thành công đại hội; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đặt ra một số yêu cầu mới, nhất là trong công tác chuẩn bị văn kiện phải bảo đảm tiếp thu, lĩnh hội và cụ thể đầy đủ tinh thần Báo cáo chính trị của tỉnh vào thực tiễn của địa phương; những vấn đề trong công tác chuẩn bị phương án nhân sự đại hội, công tác bầu cử (100% đảng bộ trực thuộc sẽ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội), công tác tuyên truyền, phục vụ, an ninh, an toàn đại hội... đều phải được chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, cụ thể, chặt chẽ, khoa học, bài bản thì mới bảo đảm sự thành công của đại hội.

Thứ hai, về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao, vừa qua, trên cơ sở đánh giá kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ yêu cầu thực tiễn, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hôm nay.

Trong Báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu đầy đủ về kết quả tổng kết công tác nhân sự Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; bối cảnh tình hình, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Đây là công việc rất hệ trọng của Đảng bộ, thể hiện trách nhiệm rất cao trước cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; với mục tiêu chung là vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc của nhân dân trong chặng đường tới; đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bí thư các đảng bộ trực thuộc nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc, kỹ lưỡng các nội dung trên; nghiên cứu, chỉ ra những vấn đề còn bất cập, cần làm rõ, những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để bảo đảm xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX với chất lượng cao nhất, làm cơ sở để lựa chọn được những cán bộ đủ năng lực, trình độ, thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, uy tín để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Về số lượng và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu kinh nghiệm của các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh gần đây, nhất là Đại hội XVIII để xây dựng phương án, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tinh cho ý kiến về nguyên tắc, yêu cầu, các căn cứ phân bổ và dự kiến số lượng phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đối với 12 đảng bộ trực thuộc. 

Theo đó, việc phân bổ đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, cơ cấu, thành phần phù hợp, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng bộ, bảo đảm sự thành công của Đại hội. Căn cứ phân bổ đại biểu dự Đại hội dựa trên 03 tiêu chí: (1) Đầu mối đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; (2) số lượng đảng viên của từng đảng bộ trực thuộc và (3) Vị trí quan trọng, đặc thù của một số đảng bộ. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu sâu sắc để thống nhất phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Thứ ba, về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Sau khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xin ý kiến Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng, các chuyên gia cao cấp, các tổ chức khoa học, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; một số nhà nghiên cứu, một số đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã chuyển công tác và lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, cán bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh để hoàn thiện, gửi xin ý kiến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 vào ngày 01/4/2020; đồng thời, chỉ đạo cập nhập, bổ sung dự thảo Báo cáo kiểm điểm và các báo cáo chuyên đề thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị để tình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hôm nay.

Đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, tham gia tích cực, kỹ lưỡng vào dự thảo các văn kiện và các báo cáo chuyên đề, nhất là Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm; phát hiện những vấn đề còn bất cập, thiếu chặt chẽ, chưa rõ ràng, trong nhận định, đánh giá, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu...; đề xuất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, chặt chẽ và chất lượng của văn kiện, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, triển khai các bước tiếp theo.

Thứ tư, cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghiên cứu Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; nghiên cứu Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 11 của Tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị lần này nhiều nội dung rất quan trọng, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt cấp ủy; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, chất lượng vào các nội dung để Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tinh lần thứ 31; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags phát biểu khai mạc Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bình tĩnh lắng nghe các ý kiến, suy nghĩ thấu đáo và tiếp thu những gì đích đáng nhất để mục đích cuối cùng là xây dựng được các văn kiện với tinh thần đổi mới, thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định điều động ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị quyết định ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Đại tá Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho Đại tá Đặng Xuân Quỳnh.

Sáng 18/9, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Sáng 18-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục