Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 31 (mở rộng):

Thảo luận, cho ý kiến vào công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2020 | 4:05:28 PM

YênBái - Như tin đã đưa, ngày 23/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31(mở rộng) để sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng.

Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Đại hội Đảng cấp cơ sở tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, công phu, chặt chẽ, khoa học và đã thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa và là ngày hội lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên; phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức.Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở.

Dự thảo các văn kiện đại hội đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện, sát với tình hình thực tế của mỗi tổ chức Đảng; có bố cục rõ ràng, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên tham dự.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Việc bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Các chức danh nhân sự chủ chốt (bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng uỷ) hầu hết đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị và đã được cấp uỷ cấp trên phê duyệt.

Kết quả bầu cử tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở, về bầu cử cấp ủy viên, tổng số 498/498 đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 3.858 đồng chí cấp ủy viên/3.993 đồng chí theo quy định (số lượng cấp ủy viên bầu thiếu 135 đồng chí ), trong đó: cấp ủy viên tái cử là 2.688 đồng chí, chiếm 69,67%; cấp ủy viên tham gia lần đầu là 1.170 đồng chí, chiếm 30.33%; cấp ủy viên nữ là 877 đồng chí, chiếm 22,73%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 1.480 đồng chí, chiếm 38,36%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 43.

Đã có 02 đảng bộ cấp huyện chỉ đạo 07 đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Có tổng số 2.700 đại biểu được bầu, trong đó: 2.418 đại biểu chính thức và 282 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, các nội dung, chương trình đã được đoàn chủ tịch đại hội điều hành bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian theo chương trình, kịch bản; đã phân công hợp lý các thành viên để điều hành các nội dung của đại hội; chuẩn bị tốt những nội dung gợi ý để đại hội thảo luận; điều hành việc bầu cử trong đại hội bảo đảm theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ đại hội được quan tâm, triển khai thực hiện tốt tạo phong trào thi đua sôi nổi và bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần vào sự thành công của đại hội.


Bí thư Huyện ủy Văn Chấn Chu Đình Ngữ tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận tại Hội trường và chia tổ thảo luận, tham gia cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, tập trung thảo luận, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được; tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo văn kiện và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại tổ vào các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều nay - 23/5.

Hầu hết các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại Hội nghị. Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo văn kiện và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên thảo luận.

Phát biểu trong phiên thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Thời gian tới, các đảng bộ cấp trên cơ sở cần tập trung cao độ chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính, đó là: chuẩn bị nội dung văn kiện báo cáo chính trị trình đại hội một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học và bài bản; đẩy mạnh, sâu rộng công tác thông tin, tuyên truyền trên truyền thông đại chúng và nhiều hình thức khác tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát động phong trào thi đua hướng tới đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ chuẩn bị kỹ chương trình đại hội, nội dung văn kiện báo cáo chính trị của đảng bộ phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, thể hiện ý chí khát vọng vươn lên, đảm bảo sự liên thông từ huyện tới tỉnh, hướng tới mục tiêu mà dự thảo Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra. Đó là: xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc; quan tâm làm tốt công tác nhân sự cấp ủy đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, xây dựng chương trình đại hội chặt chẽ linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn và tạo không khí phấn khởi đoàn kết, dân chủ trong toàn đảng bộ; hoàn thiện sớm hồ sơ sau đại hội để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau đại hội.

Đức Toàn – Mạnh Cường

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng tham gia nhiều chiến dịch với vai trò là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông giữ hàm Thượng tướng.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ lưu niệm tại nhà Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Ngồi cùng xe, tôi đề xuất với nguyên Tổng Bí thư về Nam Nghĩa: Về an ninh tụi em lo, anh yên tâm. Ông đồng ý và nói: Chẳng ai bảo vệ mình tốt bằng nhân dân - nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp kể.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra mô hình trồng dâu tại thị trấn Nông trường Liên Sơn.

Năm 2020, Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành Kế hoạch số 123-KH/HU ngày 20/12/2019 về thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy với 37 chỉ tiêu chủ yếu.

Hoạt động tiếp xúc cử tri đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, UBND và ủy ban MTTQ các cấp. (Ảnh: Đức Toàn)

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện bảo đảm theo các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND và các quy định của pháp luật liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Đồng chí Nguyễn Bình Minh giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái
Phiên họp thành viên UBND tỉnh Yên Bái tháng 8: Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố Yên Bái
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Yên Bình cần nỗ lực để dẫn đầu, về đích sớm và toàn diện mục tiêu nhiệm vụ năm 2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Văn Chấn
Mù Cang Chải: Luân chuyển tạo môi trường rèn luyện cán bộ
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Đăng Luận kiêm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo Yên Bái phối hợp Kênh Văn hóa Việt Nam TV, Agribank Yên Bái hỗ trợ làm nhà và trao quà tại xã An Phú, huyện Lục Yên
Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, thôi tái cử cấp ủy huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020- 2025
Yên Bái: Long trọng gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng