Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu khẩn trương khắc phục, phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 9:59:19 AM

YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Công văn số 2319-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Sản phẩm quế Văn Yên xuất đi nhiều thị trường trong và ngoaig nước
Sản phẩm quế Văn Yên xuất đi nhiều thị trường trong và ngoaig nước

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn trực thuộc, các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Cụ thể, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị. 

Tiếp tục cảnh giác, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng cho nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm ít bị tác động bởi dịch bệnh, có thế mạnh, có dư địa phát triển nhằm bù đắp cho những chỉ tiêu, lĩnh vực gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng phó với dịch bệnh theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐNT) ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Triển khai sâu rộng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh chóng khôi phục, ổn định sản xuất, kinh doanh, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp chuyển đổi từ họp tác xã, hộ kinh doanh cá thê, doanh nghiệp tham gia các dự án theo chuỗi giá trị. 

Khôi phục nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với tăng cường xúc tiến các sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường trong nước, trong tỉnh, nhất là các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số, xã hội số.

 Quan tâm, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sớm ổn định thu nhập. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2020, Đề án hỗ trợ làm nhà cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh theo mùa, bảo đảm sức cho nhân dân. 

Chuẩn bị các điều kiện đề tổ chức kỳ thi quốc gia THPT 2020 theo kế hoạch bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, hoàn thành tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đôn đốc tiến độ thu ngân sách nhà nước bảo đảm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2020 đạt 3.615 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các quỹ đất đấu thầu dự án có sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tiếp tục cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp xu thế mới, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng chính quyền điện tử và từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; triển khai hiệu quả Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2021 phù hợp với bối cảnh, tình hình; xác định rõ các cơ hội, thách thức để đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với triết lý phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hưởng ứng ủng hộ phòng chống COVID và hỗ trợ làm nhà cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp với Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020, khơi dậy ý chí vươn lên, tự lực tự cường của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp khắc phục tác động của dịch bệnh COVID-19 đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủy Thanh

Tags Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu khẩn trương khắc phục phục hồi phát triển kinh tế đại dịch Covid-19

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Chiều 7/8, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thành viên tháng 8 năm 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

'Một Đảng cầm quyền thì trước tiên phải sửa mình - tôi ấn tượng về điều này khi thấy nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu quyết liệt cho việc đặt nền móng để khởi động lại việc chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới'.

Sáng 7-8-2020 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2020. Đại sứ các nước ASEAN, lãnh đạo các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan đã cùng dự hoạt động này.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.

Sáng 7/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT và các nhiệm vụ chính trị năm 2020 tại huyện Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục