Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trấn Yên phát huy vai trò giám sát

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/9/2020 | 7:52:34 AM

YênBái - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Trấn Yên có nhiều cố gắng trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, đem lại hiệu quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý là tổ chức các hoạt động giám sát đối với cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Cử tri xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.
Cử tri xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi quán triệt, triển khai Quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đến cơ sở, Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên phối hợp với tổ chức, đoàn thể tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện theo chương trình kế hoạch hàng năm; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ khu dân cư. 

Đến nay, 21/21 xã, thị trấn của huyện đều đã thành lập tổ giám sát với gần 90 thành viên là cán bộ MTTQ và các tổ chức đoàn thể và thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào những ngày làm việc tại trụ sở, cơ quan, đơn vị mình. 

Hàng tháng, hàng quý, MTTQ các cấp huyện đều tổng hợp tình hình, ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo cấp ủy, phản ánh với chính quyền những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát chuyên đề 13 đơn vị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện quy chế làm việc, gắn với việc giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt…

Theo đó, MTTQ huyện đã tiếp nhận 11 đơn, thư của công dân; trong đó, phối hợp giải quyết xong 8 đơn và chuyển 3 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các cơ quan có liên quan tổ chức 1 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, Báo Đáp, Công an huyện và 3 đồng chí bí thư các Đảng bộ. Đồng thời, tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên cho biết: "Trong quá trình giám sát, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở và quần chúng nhân dân đã nắm bắt, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể ở các xã, thị trấn. Qua giám sát, nhận thấy các đơn vị được giám sát, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt đều cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và chưa phát hiện những biểu hiện suy thoái”. 

Về phía cơ sở, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư đã thành lập tổ giám sát do cán bộ MTTQ làm tổ trưởng. Cấp ủy cơ sở tiến hành giám sát đối với 24 chi bộ và 41 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giám sát đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công và những điều đảng viên không được làm. 

Bà Đoàn Thị Hải Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Báo Đáp cho biết: "Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã thành lập tổ giám sát với nhiệm vụ tương tự. Họ trở thành "tai mắt”, đại diện cho nhân dân giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Đáng chú ý, từ khi thực hiện giám sát theo quy định này, trên địa bàn xã Báo Đáp đã khắc phục được tình trạng nể nang trong đánh giá cán bộ, đảm bảo khách quan, minh bạch, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”.

Có thể khẳng định, việc thực hiện giám sát rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt tại cơ sở theo Quy định 124 của Ban Bí thư đã được Ủy ban MTTQ các cấp huyện Trấn Yên tích cực triển khai và bước đầu đem lại những chuyển biến nhất định. Thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở tại Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác này, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trần Ngọc

Các tin khác
Ngôi nhà của gia đình ông Đào Văn Năm ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vừa được xây dựng.

Gia đình ông Đào Văn Năm ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là một trong 6 hộ của xã được hỗ trợ làm nhà ở theo Nghị quyết 08/2020 ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 28/10, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Yên về công tác triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện.

Sáng 28/10, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại huyện Văn Yên.

Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục