Tỉnh ủy Yên Bái họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/9/2020 | 5:04:47 PM

YênBái - Chiều 21/9, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức buổi họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí Thường trực HĐND – UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Đảng tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, tạp chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Yên Bái là một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước

Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin tới các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tình hình, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khái quát kết quả thực hiên Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng cơ bản nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới đây.

Theo đó, đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đến ngày 22/7/2020 đã tổ chức thành công 12/12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Yên Bái là một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn nhiệm kỳ trước; là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư Đảng ủy hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, 100% cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương…

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra từ 22-  24/9/2020

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết: Việc xây dựng các văn kiện báo cáo trình Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIX được Tỉnh ủy Yên Bái chủ động lãnh đạo, chỉ đạo từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện… Tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ Đại hội. Đến nay, Yên Bái đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mai 22/9 đến ngày 24/9/2020.

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIX có chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thông tin khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi họp báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vừa qua với nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật như: tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,64% năm, cao hơn giai đoạn trước 5,71%/năm; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn trước, vượt 3,3% mục tiêu Nghị quyết; thu ngân sách tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 23%, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết; tỉnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Tập trung cao độ công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục thông tin về kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yên nước, các tấm gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong xã hội; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội; thông tin cần cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch; tập trung tuyên truyền nội dung, diễn biến của Đại hội; phản ánh không khí phấn khởi, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội. Sau Đại hội thông báo nhanh kết quả thành công Đại hội tới sâu rộng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phóng viên Báo VietNamNet đặt câu hỏi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đến một số nội dung nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh, đó là: những nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà tỉnh xác định để đạt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 trên 65 triệu đồng; nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh và việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch trong thời gian tới; công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để sản phẩm trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế lớn; việc liên kết chuỗi phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh; giải pháp nâng cao đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị cũng như chủ đề tại đại hội kỳ này; công tác nhân sự, cơ cấu đại biểu dự Đại hội; chỉ số hạnh phúc mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới; công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội…


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trả lời và làm rõ thêm một số nội dung các cơ quan báo chí quan tâm về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật cũng như thuận lợi, những nỗ lực vượt qua khó khăn của tỉnh miền núi Yên Bái trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đánh giá cao những nội dung mà các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm đến các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã thông tin và làm rõ thêm một số vấn đề mà phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ tới.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags Tỉnh ủy Yên Bái họp báo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các tin khác
Đoàn công tác kiểm tra công trình Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới.

Chiều 27/10, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại Đảng bộ thành phố Yên Bái. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình chăn nuôi thỏ tại xã Đại Đồng.

Thực hiện chương trình công tác, ngày 27/10, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Huyện ủy Yên Bình về kết quả công tác triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉn ủy.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Chiều 27/10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện uỷ Trấn Yên về tình hình triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 27/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Thị ủy Nghĩa Lộ kiểm tra tình hình triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục