Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 2: Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược; 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/10/2020 | 4:03:38 PM

YênBái - Chiều nay - 19/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.


Chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả "nhiệm vụ kép”

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của Tỉnh ủy nêu rõ: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của dịch bệnh Covid-19. Song, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nêu nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Đến nay, đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ (thu ngân sách nhà nước tăng 9%, diện tích rừng trồng mới tăng 5,1%, sản lượng chè búp tươi tăng 7,3%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,85%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 19%, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tăng 30% so với cùng kỳ...). 

Tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm cuộc sống cho nhân dân; đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm; tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Báo cáo đánh giá cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém, đó là: triển khai thực hiện Chương trình 190-CTr/TU ở một số sở, ngành, địa phương có việc, có thời điểm còn lúng túng, chưa kịp thời, thiếu quyết liệt. 

Một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ (giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm 12,8%; doanh thu từ hoạt động du lịch giảm 18,4%...); thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch (54% dự toán); một số dự án, đề án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp triển khai còn chậm. 

Công tác kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên gia súc có nơi còn thiếu sâu sát, quyết liệt để xảy ra dịch lở mồm long móng và tái phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân để triển khai một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian; tiến độ giải ngân các nguồn vốn tuy có tăng khá so với cùng kỳ nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn còn hạn chế, còn nhiều nhà đầu tư, nhiều dự án gặp 14 khó khăn chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời. 

Việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cấp quyết định chủ trương đầu tư còn hạn chế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, tội phạm về trật tự xã hội có xu hướng tăng so với cùng kỳ.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên còn có mặt hạn chế. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở chưa thực sự đổi mới, năng động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chưa được phát huy…Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy định hướng thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược; 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020; thực hiện rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (điều chỉnh), nhất là những nhiệm vụ chưa đạt tiến độ, các nhiệm vụ khó, các chỉ tiêu còn đạt thấp (thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo...). 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm và 3 đột phá chiến lược; 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020.Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của Tỉnh ủy; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm thảo luận bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Cùng đó là Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021… Đồng thời các đại biểu chia tổ thảo luận bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các tờ trình nêu trên.

Ngày mai (20/10), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nội dung, chương trình làm việc và tiến hành phiên bế mạc. Báo Yên Bái điện tử sẽ thông tin chi tiết tới bạn đọc.

Đức Toàn – Mạnh Cường 

Tags Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái 3 đột phá chiến lược 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu

Các tin khác

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 2 - 3/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Yên Bái. Sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí thông tin về Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Sáng 1/12/2020, tại thành phố Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh lên buồng lái máy bay chiến đấu Su-27 trong chuyến thăm Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Không quân Việt Nam, ngày 1/5/1996.

Những ngày này, người dân làng Bàn Môn (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tích cực trang hoàng, dọn dẹp lại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (làng Bàn Môn) để chào đón những đoàn người đến viếng thăm nhân dịp 100 năm ngày sinh của Đại tướng (1/12/1920-1/12/2020); cùng nhau quây quần kể những mẩu chuyện, kỷ niệm về một vị tướng, nhà lãnh đạo, người con xứ Huế tài năng.

Họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ tuyên truyền. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là tuyên truyền đại hội các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục