Trấn Yên: Củng cố niềm tin, tăng cường kỷ luật

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 2:04:57 PM

YênBái - Huyện tập trung quản lý, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh…

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.
Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND huyện Trấn Yên đã rất quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các địa phương, kịp thời ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. 

Huyện yêu cầu 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch trong các hoạt động như: chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; các dự án đầu tư và mua sắm; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí…; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn; chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí… 

Đồng thời, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân; công tác tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã được triển khai thực hiện tốt. Theo đó, quý III/2020, huyện đã tiếp nhận 12.396 hồ sơ, lũy kế 9 tháng 23.403 hồ sơ; giải quyết sớm và đúng hạn 12.182 hồ sơ, lũy kế 23.189 hồ sơ, đạt 100%; hồ sơ đang giải quyết 214 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn; tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung quản lý, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh… 9 tháng của năm 2020, huyện đã cấp 2.485 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, cấp lần đầu 385 giấy và cấp hồ sơ biến động 2.100 giấy. 

Đồng thời, giao trách nhiệm cho các xã, thị trấn quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; tập trung vào việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép cát, đá, sỏi… gây ô nhiễm môi trường; tăng cường thẩm định các quy hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư, các phương án bồi thường; đề xuất các khu vực để thu hồi, chuyển mục đích và tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách. 

Đặc biệt, để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, huyện còn tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Theo đó, quý III/2020, huyện đã tiếp 90 lượt/85 người; tiếp nhận 25 đơn, lũy kế 9 tháng của năm là 55 đơn; trong đó, 2 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 30 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 23 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã… 

Kết quả, huyện đã giải quyết 29/53 đơn, đạt 74%, còn 24 đơn đang xem xét giải quyết… Đồng thời, tiến hành thanh tra về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác PCTN và quản lý tài chính tại UBND xã Minh Quân. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố. 

Trần Ngọc

Tags Trấn Yên luật tham nhũng

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

“Giao việc, khoán sản phẩm” thúc đẩy sự chuyển động nhanh, mạnh và hiệu quả trong cả một guồng máy tổ chức nhà nước, Yên Bái đã tạo dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành những năm gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta đã được phát huy mạnh mẽ để “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ đó, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trên thế giới, cũng như trong khu vực cả về phòng, chống dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hội nghị T.Ư 15 đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc, sớm hơn kế hoạch 1,5 ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, các trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt được thông qua với số phiếu rất cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục