Đại hội Đại biểu Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2020 | 12:06:38 PM

YênBái - Ngày 24/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tiến sỹ Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 140 đại biểu chính thức đại diện cho 210.000 hội viên toàn tỉnh đã tham dự.


5 năm qua, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (Liên hiệp hội)  đã có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên. Đến nay, Liên hiệp hội có 24 hội thành viên và đơn vị trực thuộc với trên 210.000 hội viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục. 

Liên hiệp hội đã tổ chức trên 20 cuộc hội thảo góp ý kiến vào các dự thảo luật, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên 70 dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình...; tổ chức thành công 3 hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với trên 156 giải pháp của hàng trăm tác giả, góp phần tôn vinh và khuyến khích sáng tạo trong cán bộ, hội viên, nhân dân và xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ…Đoàn Chủ tịch Đại hội 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội là kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nâng cao chất lượng và tổ chức tốt Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, kể cả khoa học ứng dụng và khoa học xã hội – nhân văn, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.Tiến sỹ Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bức cờ thêu chúc mừng Đại hội.

Tặng bức cờ thêu với dòng chữ "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển” và phát biểu chúc mừng Đại hội, Tiến sỹ Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã biểu dương, đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh trong 5 năm qua và tin tưởng rằng trong thời gian tới, Liên hiệp hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa vai trò của tổ chức tập hợp trí thức, động viên và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên hiệp hội; nổi bật là các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như việc tổ chức tốt các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. 

Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng mong muốn đội ngũ trí thức tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, chủ động tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng với những đề tài, dự án, công trình khoa học kỹ thuật ngang tầm với sự phát triển của đất nước. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Liên hiệp hội cần phát huy thuận lợi từ việc có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng thời làm Chủ tịch Liên hiệp hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn liền với xây dựng đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trí thức trẻ. 

Đồng chí cũng đề nghị Liên hiệp hội cần quan tâm tập hợp, tổ chức các hội thành viên và đội ngũ trí thức tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp thu các thành tựu khoa học - công nghệ trong nước và thế giới, nhất là những thành tựu từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để ứng dụng, chuyển giao có hiệu quả vào sản xuất, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của địa phương; hướng khoa học và công nghệ trở thành động lực tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới.  Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Sáng tạo - Phát triển". 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Liên hiệp hội tiếp tục tiếp tục tổ chức các hội thi, phát động các phong trào thi đua sáng tạo khoa học và kỹ thuật bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm tạo ra phong trào rộng khắp trong cán bộ, nhân dân tiếp cận, làm chủ khoa học, công nghệ; thực hiện các đợt thi đua, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động sáng tạo khoa học, công nghệ; chủ động đề xuất các đề tài, dự án khoa học, công nghệ theo cơ chế đặt hàng và xã hội hóa các hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật, xã hội hóa giáo dục và đào tạo, phát triển cộng đồng; tranh thủ sự hợp tác của các tổ chức chính trị, nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để mời gọi, thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. 

Cùng với đó, Liên hiệp hội cần nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội để tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong việc cung cấp các luận cứ khoa học vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách... và chủ động việc tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội...Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy và Tiến sỹ Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái khóa V. 

Đại hội cũng đã công bố kết quả phiên thứ nhất. Theo đó, với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa V đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Liên hiệp hội. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đắc cử chức Chủ tịch Liên hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Hoài Văn 

Tags Yên Bái đại hội Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật liên hiệp hội KH&KT Liên hiệp hội

Các tin khác

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng), sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, các đại biểu nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; một số tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chia tổ thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình.

Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, nói phải đi đôi với làm, luôn nêu cao trách nhiệm nêu gương, coi nêu gương là bổn phận, nghĩa vụ phải thực hiện.

Cháy chợ Lục Yên rạng sáng ngày 17/1/2021.

Ngày 15/1, Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái ban hành Chỉ thị 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2021.

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Người tìm ra chân lý: cách mạng muốn thắng lợi "trước hết phải có đảng cách mệnh."

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục