Thông cáo báo chí thông tin về Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/12/2020 | 2:06:14 PM

YênBái - Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 2 - 3/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Yên Bái. Sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí thông tin về Hội nghị.


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông tin về Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025

Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 02 - 03/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện quan trọng để giới thiệu, quảng bá về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kết quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nói riêng của tỉnh Yên Bái.

Để công tác thông tin tuyên truyền về Hội nghị được đảm bảo kịp thời, đầy đủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông cáo báo chí cung cấp đầy đủ thông tin về Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 và các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị. Cụ thể:

1. Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025:

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 3/12/2020.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

- Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 300 - 350 đại biểu bao gồm các đại biểu Trung ương, Đại diện các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, WB, ADB, JICA, KOICA, IFAD, FAO, CIAR, SGF…); đại biểu đại diện cho 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn, bản ấp đặc biệt khó khăn; đại biểu tỉnh Yên Bái.

2. Thăm quan thực tế một số mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Yên Bái:

- Thời gian: ½ ngày, trước ngày diễn ra Hội nghị chính thức

- Địa điểm:

+ Tuyến thứ nhất: Thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; mô hình trồng cam trên đất dốc của đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca; mô hình trồng quế và tre măng Bát độ tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Ông Sổng A Dũng mô hình quế 3 ha; Ông Sổng A Sông mô hình trồng măng tre Bát độ: 1,5 ha); các hoạt động văn hóa bản sắc cùa đồng bào dân tộc Mông tại nhà văn hóa thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

+ Tuyến thứ hai: Thăm quan mô hình phát triển quế quy mô hộ gia đình theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên (hộ ông Nguyễn Xuân Dương, thôn 4 xã Tân Đồng); các hoạt động văn hóa, bản sắc của đồng bào các dân tộc xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên (nhà Văn hóa thôn 7, xã Tân Đồng) và thăm quan mô hình phát triển sản xuất gắn với xuất khẩu các sản phẩm quế tại thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quế hồiViệt Nam - VINA SAMEX.

+ Tuyến thứ 3: Thăm quan một số mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại thị xã Nghĩa Lộ (hộ gia đình hộ Bà Hà Thị Trinh, bản Đêu 2, xã Nghĩa An; hộ gia đình Bà Hoàng Thị Phượng, bản Đêu 3, xã Nghĩa An).

- Số lượng đại biểu tham quan thực tế: Dự kiến đại biểu của 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn bản, ấp đặc biệt khó khăn (36 tỉnh thuộc địa bàn thực hiện Đề án theo Quyết định 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 11 tỉnh có xã đặc biệt khó khăn không thuộc Đề án), mỗi tỉnh 4 - 5 đại biểu; đại biểu một số Ban, bộ ngành Trung ương. Tổng số đại biểu dự kiến khoảng 250 đại biểu/3 tuyến đi tham quan thực tế.

3. Tổ chức Hội thảo chuyên đề:

* Hội thảo số 1: Chuyên đề "Xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn”.

- Thời gian: Chiều ngày 02/12/2020, bắt đầu từ 13h30 - 17h30.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm, Nhà hàng Sunrise Yên Bái (Đường Quang Trung, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái).

- Thành phần: Đại biểu các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Chủ trì: Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Hội thảo số 2: Chuyên đề "Xây dựng mô hình nông thôn mới thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn phát triển bền vững gắn với bảo vệ, giữ vững an ninh, quốc phòng”.

- Thời gian: Chiều ngày 2/12/2020, bắt đầu từ 13h30 - 17h30.

 - Địa điểm: Hội trường Trung tâm, Nhà hàng Sunrise Yên Bái (Đường Quang Trung, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái).

- Thành phần: Đại biểu các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Chủ trì: Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

4. Tổ chức đoàn đi thăm một số mô hình, sản phẩm OCOP tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên:

- Thời gian: Dự kiến chiều ngày 02/12/2020, bắt đầu từ 14h30 - 17h30.

- Địa điểm: Đi thăm mô hình Hợp tác xã miến đao Giới Phiên (xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái); mô hình sản xuất, chế biến Quế tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quế hồiViệt Nam - VINA SAMEX (xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên); đi thăm mô hình chăn nuôi gà của Hợp tác xã chăn nuôi MQ (xã Minh Quán, huyện Trấn Yên).

- Thành phần: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo thành phố Yên Bái, lãnh đạo huyện Trấn Yên.

5. Trưng bày các sản phẩm đặc trưng tham gia Chương trình OCOP, du lịch nông thôn của một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 02/12/2020; bố trí trưng bày gian hàng trước khi diễn ra Hội nghị chính thức 01 ngày, đến hết thời gian tổ chức Hội nghị.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

 - Quy mô: Bố trí 15 gian hàng tiêu chuẩn tại khu vực bên ngoài sân của Trung tâm Hội nghị tỉnh (tỉnh Yên Bái bố trí 3 gian hàng); bố trí 12 kệ tam cấp giới thiệu các sản phẩm OCOP đạt 5 sao của các tỉnh tại sảnh Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh (bao gồm một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và một số gian hàng của tỉnh Yên Bái).

 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Yên Bái nói chung và công cuộc xây dựng nông thôn mới nói riêng.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Tags Thông cáo báo chí Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn

Các tin khác
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng giới thiệu nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nội dung này trong Chỉ thị của Bộ Chính trị tại Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sáng 21/1/2021.

Chiều 21/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu II do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng – Phó Tư lệnh Quân khu II làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 20/1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy và quy chế làm việc của Bộ Tư lệnh Quân khu từ sau Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đến nay.

Ngày 21/1, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục