Yên Bái học Bác, Đảng mạnh, dân an - Bài cuối: Đảng mạnh để chăm lo hạnh phúc cho dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2021 | 8:01:06 AM

YênBái - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị” là chuyên đề năm 2021 của tỉnh dành cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Thu Hạnh)
Đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Thu Hạnh)


Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. 

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 nêu rõ: "Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Vì hạnh phúc của người dân

Thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới vừa qua, nhân dân đồng thuận đóng góp 270 triệu đồng, 1.800 ngày công, hiến 1.100 m2 đất để bê tông hóa gần 1,6 km đường nội thôn, 150 m đường ngõ xóm, sửa chữa và làm mới 1,4 km đường nội đồng; góp 57 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất và sửa sang nhà văn hóa thôn, 74 triệu đồng để thắp sáng đường thôn và 4,5 triệu đồng lắp camera an ninh trong thôn. 

Kiên trì, bền bỉ trong tuyên truyền, vận động; sâu sát để đảm bảo công khai, minh bạch trong thu chi; tôn trọng, lắng nghe dân…, cán bộ, đảng viên cùng nhân dân Thâm Pồng đã thành công trong xây dựng thôn nông thôn mới và tiếp tục được Đảng ủy xã chọn để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

"Suốt quá trình này có không ít khó khăn nhưng mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều rất nỗ lực. Bản thân là người đứng đầu Chi bộ, tôi luôn xác định phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trước Chi bộ và quần chúng nhân dân, bởi mỗi cán bộ, đảng viên chúng tôi hiểu rõ mục đích xây dựng nông thôn mới thành công cuối cùng là để cho người dân được hưởng chính thành quả của nông thôn mới” - chia sẻ của đồng chí Mông Thị Long Biên - nữ Bí thư Chi bộ người dân tộc Nùng vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021 đã cho thấy ý thức chăm lo đời sống nhân dân của cá nhân người đứng đầu Chi bộ nói riêng cũng như tổ chức cơ sở đảng tại thôn nói chung.

Cũng vinh dự là 1 trong 2 tập thể của tỉnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2021, Chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình ý thức rất rõ việc học Bác, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là để làm cho người dân thôn có cuộc sống hạnh phúc. 

"Mỗi cán bộ, đảng viên đi đầu, gương mẫu; tập thể Chi bộ đoàn kết, quyết tâm lãnh, chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống người Làng Cần nghĩa tình, nhân ái… Bởi vậy, Làng Cần đời sống người dân khấm khá, diện mạo thôn đổi thay rõ rệt” - Bí thư Chi bộ Làng Cần - Hoàng Thanh Nghị phấn khởi cho hay. 

Hạnh phúc người Làng Cần hôm nay hiện hữu ở đường làng, ngõ xóm bê tông hóa 100%, sáng - xanh - sạch - đẹp; điện lưới thắp sáng tất cả các mái nhà và đường thôn; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; 99% hộ có xe máy; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,18% - là đối tượng diện bảo trợ xã hội; thiết chế văn hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân; bà con sống chan hòa, tình nghĩa…

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Chỉ số hạnh phúc được đưa vào Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu cụ thể: "Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020” (từ "khá hạnh phúc mức 1” đang đạt được thành "khá hạnh phúc mức 2” đến hết nhiệm kỳ). 

Đây là chỉ tiêu mới, nhằm định lượng rõ mục tiêu cần hướng tới trong việc nâng cao cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân của tỉnh. Trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh xác định: "Tiếp tục đổi mới tư duy đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường… vì mục tiêu lấy con người là trung tâm, vừa là chủ thể, động lực của sự phát triển, thiết thực đem lại sự hài lòng và lợi ích cho người dân về chất lượng cuộc sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân”. 

Chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là mục tiêu chung mà đã được định lượng bằng chỉ tiêu rõ ràng từ Nghị quyết nhằm đem lại đích đến hạnh phúc của người dân rõ nét trong cuộc sống. 

Gương mẫu "trên trước, dưới sau”

Để hiện thực hóa những chỉ tiêu và mục tiêu ấy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng trở nên quan trọng. Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên là ba nội dung cốt lõi trong thực hiện Chỉ thị số 05 theo tinh thần quán triệt trong Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. Kết luận số 01 cũng nêu rõ: "Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”…”. 

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: "Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt 50% trở lên, trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên”.

Trong Kế hoạch 36 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2021 (bổ sung) đặt ra yêu cầu: chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị” cũng là chuyên đề năm 2021 của tỉnh dành cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

Nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 được Tỉnh ủy xác định rõ: Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với phương châm "trên trước, dưới sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân. 

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân gắn với yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, thôn, bản và gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Học tập, làm theo và nêu gương - ý thức, tinh thần ấy đã và đang tiếp tục thấm sâu vào đời sống xã hội, nhất là trong những cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng để không chỉ thực hiện tốt Chỉ thị số 05 mà còn trong triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Phó Bí thư Chi bộ bản Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn Triệu Văn Lý vẫn một tinh thần vì bản làng: "Là con của bản, là đảng viên, là cán bộ cấp ủy Chi bộ thì cứ còn sức còn phấn đấu cùng với Chi bộ và bà con tiếp tục đưa bản Vàng Ngần ngày càng khấm khá”. 

Bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ Trần Văn Mạnh cũng tâm niệm, tự răn mình nêu gương hơn nữa trong chuyên môn, y đức để góp sức vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao tuổi thọ cho người dân, góp phần vào sự hài lòng của người dân về dịch vụ y tế cũng chính là cách để thực hiện chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của tỉnh. 

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho hay: "Ngày cuối tuần cùng dân” tiếp tục được triển khai thực hiện trên địa bàn, trọng tâm vào các nội dung: bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch, bảo vệ, giữ gìn Di tích Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; nâng cao nhận thức và ý thức nhân dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo… hướng tới mục tiêu phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”…

Thu Hạnh

Tags Yên Bái Đảng mạnh dân an hạnh phúc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức Đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu bộ phim "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- Nền tảng, niềm tin và khát vọng"! Mời các bạn đón xem!

Tại lễ viếng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng và tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 22/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Lục Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu Quốc hội các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Sóc Trăng, Kiên Giang và TP Hải Phòng thảo luận ở tổ ngày 21/10

Trong ngày 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TT-Huế...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục